Hirdetmények kezelése

ÜGY LEÍRÁSA

 

A Humánszolgáltatási Iroda a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gondoskodik arról, hogy az alábbi hirdetménytípusok az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztésre kerüljenek:

– önkormányzati hirdetmények (felhívások, hatósági hirdetmények),

– a bíróság,

– a közjegyző,

– a végrehajtó,

– egyéb hatóságok hirdetményei,

– pályázati hirdetmények.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

A teljesség igénye nélkül a fentebb megjelölt hatóságok, társszervek.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja: A kérelem benyújtható személyesen, Postai úton (az alábbi címre), illetve E-papír útján.

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00

szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

A hirdetmény annak beérkezését követően soron kívül kifüggesztésre kerül a feladó által meghatározott időtartamra.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 52. §-a

 

AZ ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján elhelyezett hirdetményeket ügyfélfogadási időben bárki jogosult megtekinteni és az ott elhelyezett hirdetményekről – a másolási költség megfizetését követően – másolatot kérni.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Bondor Violetta igazgatási ügyintéző

Tel.: 34/588-617