Közterület-használati engedélyezési eljárás

ÜGY LEÍRÁSA:

 

Aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni, mely így a közterület vagy annak meghatározott részének mások általi rendeltetésszerű igénybevételét akadályozza közterület-használati engedély iránti kérelmet köteles kérni.

 

Így közterület használati engedélyt kell kérni különösen:

 • hirdetőberendezés közterületen történő elhelyezésére,
 • építési munkálatok miatt állvány, építőanyag, konténer közterületen történő tárolására,
 • építési munkálatok miatt közterület elkerítésére,
 • vendéglátó-ipari előkert közterületen történő kialakítására,
 • kiállítás, sport, kulturális és alkalmi rendezvények közterület történő megtartására,
 • reklámfelülettel ellátott kerékpártároló közterületen történő elhelyezésére,
 • árusító és egyéb fülke közterületen történő elhelyezésére,
 • kitelepült árusítás, mozgóbolti árusítás közterületen történő megvalósítására,
 • mutatványos tevékenységek (többek között körhinta, céllövölde, trambulin) közterületen történő elhelyezésére,
 • közterületen adományok gyűjtése bejegyzett szervezet tagjaként,
 • tüzelőanyag 48 órát meghaladóan közterületen történő tárolására,

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

A benyújtott kérelmek ügyében első fokon Tata Város Polgármestere jogosult eljárni.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: Természetes személy kérelmező az erre vonatkozó kérelmét papír alapon személyesen a Városépítészeti és vagyongazdálkodási Irodán vagy postai úton, illetve elektronikusan az önkormányzat hivatali kapujára történő megküldésével jogosult benyújtani.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek a kérelmet csak elektronikusan, az önkormányzat hivatali kapujára történő megküldésével tudják a kérelmet benyújtani.

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje: Hétfő: 8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Szerda:13:00 – 15:30

Péntek: 8:00 – 12:00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

– formanyomtatványány

– tevékenység végzésére jogosító engedély

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Amennyiben a benyújtott kérelem és mellékletei alapján hiánypótlásra nincs szükség és a kérelem elbírálható, úgy a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül döntést hoz a hatóság, egyéb esetben 60 napon belül.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

Az ügyben meghozott határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez fellebbezés benyújtására van lehetőség.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 7/2016. (II.25.) rendelete;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Ügyfél jogai:

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,
 • önmaga helyett meghatalmazottja járjon el,
 • saját ügye irataiba betekintsen,
 • jogorvoslattal éljen,
 • nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje.

Kötelezettségei:

 • együttműködés, jóhiszemű közreműködés,
 • adatszolgáltatás
 • hiánypótlásnak eleget tenni
 • közterület-használati díj megfizetése,
 • közterület-használati hozzájárulásban előírtak betartása.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 207. iroda)

dr. Gróf Brigitta Kitti

E-mail: vagyongazd@tata.hu

Tel.: +36 34 588-626

 

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 206. iroda)

Kneiszel Nikoletta

E-mail: vagyongazd@tata.hu

Tel.: +36 34 588-691

 

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 206. iroda)

Martinkovicsné Nagyfalusi Tímea Katalin

E-mail: vagyongazd@tata.hu

Tel.: +36 34 588-691

Letölthető dokumentumok