Szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatását köteles bejelenteni. Amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, a szálláshely-szolgáltatót a jegyző 8 napon belül e tényről igazolás megküldésével értesíti és a szálláshely-szolgáltatót nyilvántartásba veszi.

Nem tartozik szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató vagy a szálláshely adataiban változás történik, haladéktalanul, a tevékenység megszüntetését, a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni a hatóságnál.

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében, a szálláshely-minősítés során kiállított dokumentumot pedig haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek.

A szálláshely-szolgáltató köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) elektronikus úton regisztrálni. A szálláshelyeknek kötelező NTAK kommunikációra képes szálláshely-kezelő szoftvert alkalmazniuk.

A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel.

Az NTAK regisztrációval, a szálláshely-kezelő szoftverrel és a szálláshely-minősítési eljárással kapcsolatos további részletes információk elérhetőek az alábbi weboldalakon:

Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület honlapja:

https://www.szallashelyminosites.hu/

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapja:

https://info.ntak.hu/

Ki jogosult az eljárásra:

Tata városában létesítendő szálláshelyek vonatkozásában a szálláshely-szolgáltató cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

Kérelem benyújtása (helye, ideje módja):

Adószámmal rendelkező magánszemély esetében az adószám megléte szükséges a kérelem benyújtásakor.

A gazdálkodó szervezetek számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést, ezért eljárásaink megindítására cégek, egyéni vállalkozók valamint magánszemélyek számára csak elektronikus úton van lehetőség (ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL – https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses) az alábbi módon:

Lépések:

 • Bejelentkezés

 • Szerepkörváltás (cégek, egyéni vállalkozók esetében)

 • Tata település kiválasztása

 • Ügyindítás

 • Eljárás módja kiválasztása

 • Ágazat kiválasztása (ipar-kereskedelem)

 • Ügytípus kiválasztása (szállás)

 • Űrlap keresés elindítása

 • Megfelelő űrlap kiválasztása (online kitöltés)

 • szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés

 • Bejelentés tárgya kiválasztani

 • új (tervezett) szálláshely

VAGY

 • változás bejelentése

VAGY

 • szálláshely megszűnésének bejelentése

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás szükséges.

Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével.

Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot.

Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

A szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot.

A szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő:

8 nap

Vonatkozó jogszabályok:

– A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

– A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

– A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Szervezeti egység:

Humánszolgáltatási Iroda

Bondor Violetta igazgatási ügyintéző

: 34/588-617