Fakivágás közterületen

ÜGY LEÍRÁSA:

 

A közterületen lévő fák kivágását, metszését, visszavágását csak a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott módon és feltételekkel, engedéllyel és az abban előírtak szerint lehet elvégezni.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

Természetes személy, vagy jogi személy.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: E-papír: cégkapu, hivatali kapu (cégeknek kötelező), e-mail, személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 217-es iroda

Ideje:

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 13:00-15:30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00-12:00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

A 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékelte szerint.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Beérkezéstől számított 30 nap.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

A döntés ellen KEM Kormányhivatalhoz címzett, de a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

  

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

A lakosság által közterületre ültetett gyümölcsfák metszése, gallyazása engedély nélkül elvégezhető.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Környezetvédelmi és Városüzemeltetési iroda

Csicsai Frigyes – főkertész

E-mail: fokertesz@tata.hu

Tel.: +36 34 588 650

Letölthető dokumentumok