Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi tevékenységet végző köteles a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 6. számú mellékletében meghatározott termékkörök értékesítésre vonatkozóan bejelentést tenni a kereskedelmi hatóságnál.

A kereskedő a bejelentés napjától megkezdheti a kereskedelmi tevékenység folytatását.

A kereskedő bejelentés-köteles termékkör árusítására vonatkozó bejelentését a kereskedelmi hatóság haladéktalanul ellenőrzi, és amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, a kereskedelmi hatóság 8 napon belül e tényről igazolás megküldésével értesíti a kereskedőt és nyilvántartásba veszi, mely az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerben (OKNYIR) (https://oknyir.kh.gov.hu/) elérhető.

A kereskedő adatváltozás (pl: székhelycím, termékkör változás, nyitvatartási idő megváltozása – hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását) esetén köteles az adatváltozást a kereskedelmi hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.

A tevékenység megszüntetését, a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni a hatóságnál.

Ki jogosult az eljárásra:

Tata város közigazgatási területén üzletet nyitó kereskedő, cég, egyéni vállalkozó.

Bejelentés benyújtása (helye, ideje módja):

A gazdálkodó szervezetek számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést, ezért eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikus úton van lehetőség (ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL – https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses) az alábbi módon:

Lépések:

 • Bejelentkezés

 • Szerepkörváltás

 • Tata település kiválasztása

 • Ügyindítás

 • Ágazat kiválasztása (ipar-kereskedelem)

 • Ügytípus kiválasztása (üzleti tevékenység)

 • Űrlap keresés elindítása

 • Megfelelő űrlap kiválasztása (online kitöltés)

 • bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról

 • Bejelentés tárgyát kiválasztani

 • új bejelentés

VAGY

 • változás bejelentése

VAGY

 • megszüntetés bejelentése

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás szükséges.

A kereskedőnek szükséges igazolnia az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.

A tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot a jegyző szerzi be. A kereskedelmi tevékenységre használt helyiség helyszínrajzi beazonosítása szükséges.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő:

8 nap

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás kézbesítését követően kérjük behozni a Vásárlók könyvét hitelesítés céljából.

Tájékoztató NTAK regisztrációról vendéglátó üzletek részére

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője nevében eljáró Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztálya (a továbbiakban: kereskedelmi hatóság) tájékoztatja a vendéglátó üzletek üzemeltetőit, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltetőjének regisztrálnia kell vendéglátó üzletét a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (továbbiakban: NTAK). Az NTAK üzemeltetője a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: MTÜ).

A regisztrációra kötelezett vendéglátó üzletek tekintetében a jogszabály a regisztrációt 2021. november 1-től, az adatszolgáltatást pedig 2022. július 1-től írja elő. Ennek megfelelően az üzemeltetőnek legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig (2022. július 1.) el kell végeznie a regisztrációt és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas vendéglátó szoftverrel is.

Az NTAK adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján. A fentiek alapján az NTAK – adatszolgáltatásra köteles vendéglátó üzletek típusai:

 • étterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;

 • büfé, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;

 • cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;

 • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;

 • italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;

 • zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;

 • gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;

 • alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

NTAK – adatszolgáltatást nem kell teljesítenie a munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhelyeknek, a rendezvényi étkeztetés, valamint a mozgó vendéglátóhely besorolással rendelkező üzleteknek.

Az NTAK-ba érkező, deperszonalizált statisztikai adatok alapján pontosan láthatóvá és mérhetővé válik egy-egy adott település, turisztikai térség vagy éppen az egész turisztikai szektor teljesítménye, ágazati megosztásban is. Az NTAK-ban kizárólag turisztikai célú, statisztikai adatgyűjtésről van szó, személyes adatok befogadására a rendszer nem képes. Az NTAK számára a szolgáltató a statisztikai adatokat minden esetben térítésmentesen biztosítja.

A regisztrációt követően a vendéglátó üzlet üzemeltetője a regisztrált vendéglátó üzlet nyilvántartása érdekében létrehozott egyedi nyilvántartási számot kap. Ez az NTAK regisztrációs szám.

A vendéglátó üzletek az NTAK-ba történő adatszolgáltatást egy ún. vendéglátó szoftveren keresztül kötelesek teljesíteni. A vendéglátó szoftver olyan informatikai program, amely az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas. Az MTÜ a fenti szoftvert térítésmentesen biztosítja a kereskedők részére.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az NTAK-ba történő regisztrációval, az adatszolgáltatással és az alkalmazandó szoftverrel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén közvetlenül az MTÜ-höz tudnak fordulni alábbi elérhetőségek szerint:

NTAK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: telefon: 06 1 550 1855 (a hét bármely napján 0-24 órában hívható); e-mail: turisztika@1818.hu

NTAK honlapja: https://info.ntak.hu/vendeglatas

Forrás:

 • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

 • NTAK honlapja: https://info.ntak.hu/vendeglatas

Vonatkozó jogszabályok:

– A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

– A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

– A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

– az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

– A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

– 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

– 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Szervezeti egység:

Humánszolgáltatási Iroda

Bondor Violetta igazgatási ügyintéző

: 34/588-617