Életkezdési támogatás

ÜGY LEÍRÁS

 

Tata Város Önkormányzata azt a 2005. december 31-ét követően született gyermeket, akinek születésekor édesanyja bejelentett állandó tatai lakóhellyel rendelkezik, támogatásban részesíti.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. Tata város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja)

Módja: A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton (az alábbi címre).

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00

szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

 1. kitöltött nyomtatvány,
 2. gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 3. édesanya lakcímkártyája,
 4. START-számla megnyitásáról szóló szerződés

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében – amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet;

A tatai fiatalok életkezdési támogatásának kiegészítéséről szóló 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Ügyfél joga:

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,
 • önmaga helyett megbízottja járjon el,
 • saját ügye irataiba betekintsen,
 • nyilatkozatot tegyen,
 • jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen.

 

Kötelezettsége:

 • idézésnek eleget tenni,
 • hiánypótlásnak eleget tenni,
 • jóhiszeműen közreműködni

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

 

Humánszolgáltatási Iroda

Zsikai Krisztina szociális ügyintéző

Tel.: 34/588-638