Eb összeírás

ÜGY LEÍRÁSA:

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani, melyet a vonatkozó felhívás szerinti nyilatkozaton tehet meg.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: Elsősorban a biztosított elektronikus űrlapon, de benyújtható személyesen is ügyfélfogadási időben, vagy postai úton.

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 209-es iroda

Ideje:

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 13:00-15:30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00-12:00

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Beérkezéstől számított 30 nap.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

A döntés ellen KEM Kormányhivatalhoz címzett, de a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdés

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Az ebtartónak bejelentési kötelezettsége van.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Környezetvédelmi és városüzemeltetési iroda

Mátyás Mónika

E-mail.: ebosszeiras@tata.hu

Tel.: +36 34 588 655

Letölthető dokumentumok