A természetvédelmi területre történő behajtási engedély

ÜGY LEÍRÁSA:

 

A természetvédelmi területre gépjárművel történő behajtás engedély köteles.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

A kérelmet a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének kell benyújtani.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: E-papír: cégkapu, hivatali kapu (cégeknek kötelező), e-mail, személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton.

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 209-es iroda

Ideje:

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 13:00-15:30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00-12:00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

Térkép az útvonal megjelölésével.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Beérkezéstől számított 30 nap.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

A döntés ellen KEM Kormányhivatalhoz címzett, de a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A behajtási engedély megadásáról határozatban rendelkezik a hivatal. A határozat jogalapja a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 37 § (2); a 38 § (1) és a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 1/2012 (I.30.) számú önkormányzati rendelet 4. §; valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80 § (1) bekezdése.

A hatóság hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 18 § (1) e) bekezdése; illetékességét az Ákr. 7. § (2) bekezdés c) állapítja meg.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Környezetvédelmi és városüzemeltetési iroda

Mátyás Mónika

E-mail: matyas.monika@tata.hu

Tel.: +36 34 588 655

Letölthető dokumentumok