Zöldterületi beavatkozások

ÜGY LEÍRÁSA

 

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tata város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 22/2006 (VII.1.) rendelet 6. §-a alapján a közhasználatú zöldfelületek megjelenési formájának megváltoztatása (fa, cserje ültetése, ifjító metszése, gallyazása, engedély köteles tevékenység.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

Természetes személy, vagy jogi személy

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: E-papír: cégkapu, hivatali kapu (cégeknek kötelező), e-mail, személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 217-es iroda

Ideje:

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 13:00-15:30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00-12:00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

A kérelemnek tartalmaznia kell: a bejelentő nevét, címét, az elvégzendő munka pontos helyét (szükség esetén vázlatrajzzal), az elvégzendő munka pontos leírását, az ültetendő fa, cserje, évelő faját, fajtáját, korát, méretét.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Beérkezéstől számított 30 nap.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

A döntés ellen KEM Kormányhivatalhoz címzett, de a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

22/2006 (VII.1.) rendelet

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

nincs

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Nem kell hozzájárulást kérni a lakosság által ültetett gyümölcsfák ápolásával összefüggőmetszéshez, ifjításhoz, gallyazáshoz.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Környezetvédelmi és Városüzemeltetési iroda

Csicsai Frigyes – főkertész

E-mail: fokertesz@tata.hu

Tel.: +36 34 588 650