Vásárok, piacok engedélyezése

Vásárokról a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a vásár vagy a piac üzemeltetését a vásár vagy piac helye szerint illetékes települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző engedélyezi.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény értelmében

 • piac olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet

 • vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet;

A.) PIACÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY

A kormányrendelet 4. § (3) bekezdése értelmében vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelmet kell benyújtani a kereskedelmi hatóságnál.

Ki jogosult az eljárásra:

Tata város közigazgatási területén üzletet nyitó kereskedő, cég, egyéni vállalkozó.

Kérelem benyújtása (helye, ideje módja):

A gazdálkodó szervezetek számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést, ezért eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikus úton van lehetőség (ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL – https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses) az alábbi módon:

Lépések:

 • Bejelentkezés

 • Szerepkörváltás

 • Tata település kiválasztása

 • Ügyindítás

 • Ágazat kiválasztása (ipar-kereskedelem)

 • Ügytípus kiválasztása (vásár, piac és bevásárlóközpont)

 • Űrlap keresés elindítása

 • Megfelelő űrlap kiválasztása (online kitöltés)

 • vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

 • Kérelem tárgyát kiválasztani

 • új bejelentés

 • I. Kérelem, bejelentés

  • 1. Jellege (kiválasztani): Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem

 • IV. Vásár, piac adatai

  • 2. (szak)jellege(kiválasztani): állandó vásár, illetve piac

VAGY

 • változás bejelentése

VAGY

 • megszűnés

Az engedélyezni kívánt termékkörtől függően az érintett szakhatóságok előzetes hozzájárulását követően kerül sor a működési engedély kiadására és nyilvántartásba veszi, mely az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerben (OKNYIR) (https://oknyir.kh.gov.hu/) elérhető.

Az üzemeltetőnek a vásár, piac, illetve bevásárlóközpont működése idején, a vásár, piac, illetve bevásárlóközpont helyszínén rendelkeznie kell a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont üzemeltetésére való jogosultságot igazoló irattal, dokumentumokkal vagy ezen iratok, dokumentumok másolatával.

A 300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, bevásárlóközpont, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja, a vásár, piac, bevásárlóközpont üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás szükséges.

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a bírósági nyilvántartásba vétel igazolásáról szóló dokumentum.

A vásár, piac számára kijelölt terület, alapterület, méretarányos helyszínrajza az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, – feltöltési útvonalak kijelölésével

Területhasználatának jogcíme (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirattal együtt

Biztonsági terv (baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési terv, valamint szabadtéri vásár, piac esetén az időjárás változásának folyamatos nyomon követésére vonatkozó terv)

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő: 20 nap

Jogorvoslati lehetőség:

Az elsőfokú határozat, illetve a jogszabályban meghatározott végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni a döntést meghozó hatóságnál Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz címezve.

B.) HELYI TERMELŐI PIAC ÜZEMELTETÉS

A kormányrendelet 4/B § (a) bekezdése értelmében helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándékot kell bejelenteni a kereskedelmi hatóságnál.

Ki jogosult az eljárásra:

Tata város közigazgatási területén üzletet nyitó kereskedő, cég, egyéni vállalkozó.

Bejelentés benyújtása (helye, ideje módja):

A gazdálkodó szervezetek számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést, ezért eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikus úton van lehetőség (ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL – https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses) az alábbi módon:

Lépések:

 • Bejelentkezés

 • Szerepkörváltás

 • Tata település kiválasztása

 • Ügyindítás

 • Ágazat kiválasztása (ipar-kereskedelem)

 • Ügytípus kiválasztása (vásár, piac és bevásárlóközpont)

 • Űrlap keresés elindítása

 • Megfelelő űrlap kiválasztása (online kitöltés)

 • vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

 • Kérelem tárgyát kiválasztani

 • új bejelentés

 • I. Kérelem, bejelentés

  • 1. Jellege (kiválasztani): Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem

 • IV. Vásár, piac adatai

  • 2. (szak)jellege(kiválasztani): helyi termelői piac

VAGY

 • változás bejelentése

VAGY

 • megszűnés

A kereskedő a bejelentés napjától megkezdheti a kereskedelmi tevékenység folytatását.

A kereskedő a termékkör árusítására vonatkozó bejelentését a kereskedelmi hatóság haladéktalanul ellenőrzi, és amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, a kereskedelmi hatóság 8 napon belül e tényről igazolás megküldésével értesíti a kereskedőt és nyilvántartásba veszi, mely az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerben (OKNYIR) (https://oknyir.kh.gov.hu/) elérhető.

A kereskedelmi hatóság értesíti az érintett szakhatóságokat a bejelentés másolat és a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási szám megküldésével.

A helyi termelői piac fenntartója az adatváltozás (pl: székhelycím, termékkör változás, nyitvatartási idő megváltozása) esetén köteles az adatváltozást a kereskedelmi hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás szükséges.

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a bírósági nyilvántartásba vétel igazolásáról szóló dokumentum.

A helyi termelői piac üzemeltetője a piacon árusító kistermelő

a) nevéről és címéről,

b) gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről,

c) regisztrációs számáról, és

d) által árusított termékekről

napi nyilvántartást vezet, amelyet köteles 60 napig megőrizni és az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Területhasználatának jogcíme (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirattal együtt

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap

Vonatkozó jogszabályok:

– A vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet

– A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

– 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

– 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

– 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Szervezeti egység:

Humánszolgáltatási Iroda

Bondor Violetta igazgatási ügyintéző

34/588-617