Forgalomtechnikai ügyek

ÜGY LEÍRÁSA:

 

Az önkormányzati közutak területén a forgalmi rend megváltoztatására (közúti jelzőtáblák kihelyezésére, gyalogátkelőhelyek kijelölésére, utcák egyirányúsítására stb.) vonatkozó változtatási kérelmeket a Környezetvédelmi s Városüzemeltetési Iroda véleményezi, szükség szerint szaktervező bevonásával előzetes szakmai anyagot készíttet, majd a szakmai anyag alapján a Képviselő-testület illetékes Bizottsága határoz a forgalmi rend módosításról.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

Akit a kérelmezett forgalmi rend változtatás érint.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: A kérelmet lehet személyesen a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének benyújtani, illetve postai úton.

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 208-as iroda

Ideje:

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 13:00-15:30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00-12:00

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Nem közigazgatási hatósági eljárás. A forgalmi rendet érintő javaslat végrehajtása az illetékes Bizottság határozatának határideje szerint történik.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

Nem közigazgatási hatósági eljárás.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, és végrehajtási rendeletei, valamint az útügyi igazgatásról szóló, 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet,  a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet és mellékletei, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

Nem áll rendelkezésre.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Környezetvédelmi és Városüzemeltetési iroda

Tene Gáborné

E-mail: varosuzem2@tata.hu

Tel.: +36 34 588 657