Településképi bejelentési eljárás

ÜGY LEÍRÁSA:

 

Az eljárás célja, hogy a város területén megvalósuló átalakítások, beavatkozások szakszerűségét és magas színvonalát elősegítse, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa, biztosítsa a helyi építészeti értékek érvényre jutását.

 

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

 

Helyi védett területen:

 • az építmény homlokzatának megváltoztatása és amennyiben az építési
 • tevékenység hatása közterületről látható,
 • kerítés építése és átalakítása esetén

Város teljes területén:

 • az építmény homlokzatának megváltoztatása körében a homlokzat képszerűre festése esetén,
 • lakótelepi épületek homlokzatának utólagos színezése esetén,
 • épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása,
 • reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében
 • szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
 • emlékfal építése esetén, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t,
 • klímaberendezés, erkély loggia beépítés, napelem és tájékoztató eszköz elhelyezése
 • helyi védelem alatt álló épület felújítása, módosítása, átalakítása esetében.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

A benyújtott kérelmekről Tata Város Polgármestere jogosult dönteni.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: Természetes személy kérelmező az erre vonatkozó kérelmét papír alapon személyesen a Városépítészeti és vagyongazdálkodási Irodán vagy postai úton, illetve elektronikusan az önkormányzat hivatali kapujára történő megküldésével jogosult benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek a kérelmet csak elektronikusan, az önkormányzat hivatali kapujára történő megküldésével tudják a kérelmet benyújtani.

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje: Hétfő: 8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Szerda: 13:00 – 15:30

Péntek: 8:00 – 12:00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

–    papír alapú nyomtatvány

– a bejelentés tárgyának megfelelő dokumentáció:

 

Építési munkák esetében:

 • műszaki leírást a telepítésről és az építészei kialakításról,
 • helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
 • amennyiben a változás azt érinti, akkor az alaprajzot, valamennyi érintett homlokzatot, valamint amennyiben a változás az utcaképben megjelenik utcaképi vázlatot, látványtervet, színtervet;

Rendeltetésváltozás esetében:

 • műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használatot, a technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,
 • helyszínrajzot a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével,
 • a szükséges alaprajzot, valamint
 • a szükséges homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változását bemutató látványtervet, fotómontázst,

Reklámhordozót tartalmazó utcabútor elhelyezése esetében:

 • formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját,
 • műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját,

Reklámok, reklámhordozók elhelyezése esetében:

 • műszaki leírást a telepítésről és a műszaki kialakításról, mely tartalmazza a létesítmény formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját,
 • helyszínrajzot, mely tartalmazza a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt, annak alaprajzát és elhelyezésének módját,
 • nézetrajzot,
 • utcaképi vázlatot
 • látványtervet.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

15 nap

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

Az ügyben meghozott döntés ellen a kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez fellebbezés benyújtására van lehetőség.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;

1997. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről;

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről;

29/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Ügyfél jogai:

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,
 • önmaga helyett meghatalmazottja járjon el,
 • saját ügye irataiba betekintsen,

Kötelezettségei:

 • együttműködés, jóhiszemű közreműködés,
 • adatszolgáltatás
 • hiánypótlásnak eleget tenni

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 205. iroda)

Kamarás Dorottya főépítész

E-mail: foepitesz@tata.hu

Tel.: +36 34 588-630

 

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 202. iroda)

Varga Dóra

E-mail: foepitesz@tata.hu

Tel.: +36 34 588-619

 

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 202. iroda)

Karch Adrienn

E-mail: foepitesz@tata.hu

Tel.: +36 34 588-619

 

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 202. iroda)

Hári Soma

E-mail: foepitesz@tata.hu

Tel.: +36 34 588-619

 

 

Letölthető dokumentumok