Behajtási engedély a „Mindkét irányból behajtani tilos! Kivéve …” jelzőtáblával ellátott területre.

ÜGY LEÍRÁSA:

 

Amennyiben a „Mindkét irányból behajtani tilos!”  jelzőtábla alatt „Kivéve engedéllyel”, „Kivéve taxi”, vagy „Kivéve … (tömegközlekedési vállalat)” feliratú kiegészítő tábla van, az útra engedéllyel rendelkező vagy a kiegészítő táblán feltüntetett járművel, továbbá kerékpárral és állati erővel vont járművel szabad behajtani.

Az engedélyt az út kezelője adja ki, a korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkező, vagy oda (onnan) áruszállítást végző természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részére. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (14) bekezdése a „Mindkét irányból behajtani tilos!”  jelzőtábla hatálya alá eső területekre a behajtási engedély kiadását az útkezelő hatáskörébe tartozó feladatként nevesíti.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 9. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete vagy közgyűlése gondoskodik a közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok ellátásáról.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a behajtási engedélyek kiadásának feladatával a jegyzőt bízta meg.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: E-papír: cégkapu, hivatali kapu (cégeknek kötelező), e-mail, személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 209-es iroda

Ideje:

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 13:00-15:30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00-12:00

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Kérelem benyújtásától számított 21 napon belül bírálja el. (A határidőbe nem számít bele a hiánypótlás, a szakhatósági véleménykérés ideje.)

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

A döntés ellen KEM Kormányhivatalhoz címzett, de a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

Közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (14) bekezdése. Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 9. § (2) bekezdése.

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

Behajtasi_engedely_kerelem_behajtani_tilos_kiveve_engedellyel.doc

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Környezetvédelmi és Városüzemeltetési iroda

Mátyás Mónika

E-mail: matyas.monika@tata.hu

Tel.: +36 34 588 655

 

Tene Gáborné

E-mail: varosuzem2@tata.hu

Tel.: +36 34 588 657

Letölthető dokumentumok