Vadkárbecslés

ÜGY LEÍRÁSA:

 

A vadvédelméről, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény alapján az ingatlanok területén okozott vadkár megtérítése érdekében a károsult, a károkozás helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől 8 napon belül kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatását.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

A jegyző megbízásából hivatalos vadkárszakértő bevonásával.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: E-papír: cégkapu, hivatali kapu (cégeknek kötelező), e-mail, személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton.

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje: ügyfélfogadás ideje kell ide

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Ákr. 50. § alapján 60 nap.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

Ákr. 116. § (1)-(5) bekezdése és az Ákr. 118.§ (3) bekezdése szerint.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A vadvédelméről, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény.

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

Nem áll rendelkezésre.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Humánszolgáltatási Iroda

dr. Hermann Zoltán László

E-mail: humaniroda@tata.hu

Tel.: +36 34 588 676

 

 

Letölthető dokumentumok