Zajkibocsátási határértékek meghatározása

ÜGY LEÍRÁSA:

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. §-a kötelezi a környezeti zajt, illetve rezgést okozó tevékenységeket folytatót, vagy létesítmény tulajdonosát, hogy kérelmet nyújtson be az illetékes hatósághoz zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozóan.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

Természetes személy, vagy jogi személy.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: E-papír: cégkapu, hivatali kapu (cégeknek kötelező), e-mail, személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 217-es iroda

Ideje:

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 13:00-15:30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00-12:00

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Beérkezéstől számított 30 nap.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

A döntés ellen KEM Kormányhivatalhoz címzett, de a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet, 27/2008. (XII. 3.) KvVM rendelet

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Környezetvédelmi és Városüzemeltetési iroda

Takács-Harmath Erna – környezetvédelmi ügyintéző

E-mail: kornyezet@tata.hu

Tel.: +36 34 588 620

Letölthető dokumentumok