Földhirdetmények kezelése

ÜGY LEÍRÁSA

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, mint mezőgazdasági igazgatási szerv a létrejött adásvételi szerződés közzétételre való alkalmasságát megvizsgálja és elrendeli a szerződés közzétételét.

A Földforgalmi törvény 21. § (1b) bekezdése alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv az (1a) bekezdés szerinti döntését közli az eladóval, az adásvétel szerinti vevővel, egyidejűleg a döntéssel megküldi az adásvételi szerződés egy eredeti példányát a föld fekvése szerint illetékes jegyző részére.

 

A szerződést a beérkezésétől számított 15 napon belül anonimizálni kell és a jogszabály által előírt 60 napra hirdetményi úton közzé kell tenni a magyarorszag.hu kormányzati portálon.

A határidő leteltét követően az anonimizált adás-vételi szerződést 8 napon belül – egy ún. iratjegyzékkel együtt, melynek melléklete a hirdetmény feltöltési igazolása és a hirdetmény levételét igazoló nyugta – meg kell küldeni az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv részére. A vonatkozó jogszabályok értelmében az irattovábbítás tényéről az eladót vagy annak jogi képviselőjét is értesíteni kell.

 

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

Jogszabály alapján a Földforgalmi törvényben meghatározott termőföldnek minősülő ingatlan esetében kötelező.

Az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv rendeli el a szerződés közzétételét.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja)

Az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv rendeli el a szerződés közzétételét és küldi meg a föld fekvése szerint illetékes jegyző részére.

Elővásárlásra jogosult az elfogadó jognyilatkozatot személyesen köteles benyújtani a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal földszint 3. irodájában (2890 Tata, Kossuth tér 1.) annak nyitvatartási rendje szerint.

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv dönt a szerződés közzétételéről és küldi meg a szerződés egy eredeti példányát.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Az eljárás díj- és illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

Az adásvételi szerződést az iratok beérkezésétől számított 15 napon belül anonimizálni kell és a jogszabály által előírt 60 napra közzé kell tenni a magyarorszag.hu kormányzati portálon.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Jogorvoslat a mezőgazdasági igazgatási szerv döntése ellen indított közigazgatási perben kezdeményezhető.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról;

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról;

2014. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról.

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Ügyfél joga:

– tájékoztatás a kifüggesztésről és írásban az irattovábbítás tényéről.

 

Ügyfél kötelezettsége:

– jóhiszeműen közreműködjön.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Humánszolgáltatási Iroda

Vadász Áron igazgatási ügyintéző

Tel: 34/588-676

Fsz: 3. iroda