Településképi szakmai konzultáció

ÜGY LEÍRÁSA:

 

A szakmai konzultáció a településképi bejelentési eljárást, a településképi véleményezési eljárást, illetve a lakóépületek építésének egyszerű bejelentését megelőző eljárás, mely tájékoztatást ad a településképi követelményekkel kapcsolatban.

A szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező:

 • minden, a város településképi szempontból meghatározó területen kialakítandó épület esetén, átalakítás, bővítés esetén, amennyiben a beavatkozás eredménye közterületről látható,
 • tűzfalfestés esetén,
 • telepszerű beépítések homlokzat színezésekor, illetve
 • utcabútor elhelyezése előtt.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

A szakmai konzultációt Tata Város Főépítésze folytatja le.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: A kérelmező az erre vonatkozó kérelmét papír alapon személyesen a Városépítészeti és vagyongazdálkodási Irodán vagy postai úton, illetve elektronikusan a foepitesz@tata.hu email címre, illetve az önkormányzat hivatali kapujára történő megküldésével jogosult benyújtani.

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje: előzetes bejelentkezés alapján történik (időpont az 588-619-es telefonszámon kérhető)

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

– kitöltött formanyomtatvány

– az építési tevékenységet bemutató, konzultációra alkalmas vázlat, vázlatterv

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

30 nap

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK: 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;

1997. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről;

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről;

29/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről;

 

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Ügyfél jogai:

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmét a konzultációg módosítsa, visszavonja,
 • önmaga helyett meghatalmazottja járjon el,
 • saját ügye irataiba betekintsen,

 

Kötelezettségei:

 • együttműködés, jóhiszemű közreműködés,
 • adatszolgáltatás
 • hiánypótlásnak eleget tenni

 

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 205. iroda)

Kamarás Dorottya főépítész

E-mail: foepitesz@tata.hu

Tel.: +36 34 588-630

 

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 202. iroda)

Varga Dóra

E-mail: foepitesz@tata.hu

Tel.: +36 34 588-619

 

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 202. iroda)

Karch Adrienn

E-mail: foepitesz@tata.hu

Tel.: +36 34 588-619

 

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 202. iroda)

Hári Soma

E-mail: foepitesz@tata.hu

Tel.: +36 34 588-619

 

 

Letölthető dokumentumok