Gépjármű kárigény bejelentés

ÜGY LEÍRÁSA:

 

Az Önkormányzat fenntartásában lévő közutakon történt gépjárműkárigényeket a kár keletkezését követően haladéktalanul kell írásban bejelenteni a Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Irodának. A polgári jog általános szabályai szerint történhet a kár megtérítése. A kárigény jogalapjának elismeréséről a körülmények ismeretében a polgármester jogosult dönteni. A kárigénnyel kapcsolatban az önkormányzattal szerződésben lévő biztosító határozza meg a megítélt, kifizetésre kerülő kár összegét.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

Az Önkormányzat fenntartásában lévő közutakon történt gépjárműkárt elszenvedő gépjárművek tulajdonosai, másodsorban a járművek üzembentartói.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: A kérelmet a Tata Város Polgármesterének kell benyújtani személyesen, postai úton, illetve e-mailben.

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 208-as iroda

Ideje:

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 13:00-15:30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00-12:00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

Fényképek, rendőrségi jegyzőkönyv.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Nem közigazgatási hatósági eljárás. Ügyintézési határidő nincs meghatározva.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

Nem közigazgatási hatósági eljárás. A kárigény elutasítása esetén a károsult gépjármű tulajdonos bírósági úton kísérelheti meg a kár érvényesítését.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, és végrehajtási rendeletei.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

Nem áll rendelkezésre

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Környezetvédelmi és Városüzemeltetési iroda

Tene Gáborné

E-mail: varosuzem2@tata.hu

Tel.: +36 34 588 657