16 napirendi pontban döntött első tavaszi ülésén a képviselő-testület

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 27-én tartotta idei első tavaszi ülését a Városháza dísztermében, ahol 16 napirendi pontban hoztak döntést.

Rendeletalkotáshoz kapcsolódó témákkal kezdődött az ülés, köztük a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályaira és elmulasztásának jogkövetkezményeire vonatkozó rendelet tervezetéről. Utóbbiról Michl József polgármester sajtótájékoztatóján elmondta: – Az együttélésünk közösségi szabályait számos törvény meghatározza, az önkormányzatnak pedig lehetősége van arra, hogy ezen túlmenően további részletszabályokat fogalmazzon meg például olyan esetekben, mint a másokat zavaró hangoskodás, a szemét kipakolása oda, ahová nem engedélyezett hulladék elhelyezése, vagy a saját ingatlanunk előtti terület rendben tartása. Az ilyen és ehhez hasonló, a közösségi együttélésünket meghatározó kérdésekben számos kérés, javaslat érkezett már be az önkormányzathoz, és sokan kérték, hogy a város pontosítsa, szabályozza ezt a témát. Elkészült egy javaslat, amiről ma nem döntöttünk, csupán első olvasatban tárgyaltuk ezt a rendelet tervezetünket, hiszen azt szeretnénk, hogy minél többen elolvassák és hozzá is szóljanak. A következő időszakban ez a tervezet több platformon elérhető lesz, kérjük, olvassák el és véleményezzék, hogy olyan szabályozás születhessen, amivel egymást segítjük, védve a nyugalmunkat, de teret adva a munkának, szórakozásnak is.

Március utolsó szerdáján a képviselők voksoltak a városképi jelentőségű épületek felújítására vonatkozó pályázat kiírásáról. Az önkormányzat ebben az évben újra nyilvános pályázatot hirdet városképi jelentőségű épületek utcai homlokzatának felújítására, az építészeti értékvédelmi feladatokra 5 000 000 forint áll rendelkezésre. A pályázat célja a településkép javítása az épületek utcai homlokzatának és tetőhéjazatának felújításán keresztül, a részletes pályázati kiírás hamarosan olvasható a tata.hu weboldalon.

A Városházán a képviselők döntöttek egy hasznosítási pályázat kiírásáról egyes önkormányzati tulajdonú épületekre vonatkozóan. A témáról Tata polgármestere úgy nyilatkozott: – A város tulajdonában álló illemhelyek üzemeltetésére írunk ki pályázatot. Ez korábban már megtörtént, de nem volt sikeres, ezért a kiírást tovább finomítottuk, és két ponton is anyagi támogatást tettünk hozzá, ami reményeink szerint segíteni fogja a sikerességét.

A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések között a képviselők tárgyaltak a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2024. évi közművelődési munka- és szolgáltatási tervéről, a közművelődési alapszolgáltatásokat végző szervezetek 2024. évi szolgáltatási terveiről, valamint ingatlan használati szerződések megkötéséről a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel. Ahogyan arról már korábban hírt adtunk, a Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézményének épületében az önkormányzat egy speciális óvoda működéséről döntött, ahová nehézségekkel küzdő, különleges nevelést igénylő gyermekek járhatnának. Mivel ilyen intézmény legközelebb csak Komáromban és Kömlődön van a térségben, így nagy segítséget jelenthet az érintett tatai családoknak a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában. Ennek érdekében a város tárgyalásokat folytatott a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel (EGYMI). A Szivárvány Óvoda épületébe tervezett gyógypedagógiai óvoda működtetésével, az EGYMI a gyógypedagógiai közfeladat ellátásával a térség többi intézményeinek leterheltségét csökkentené, és foglalkozásai által biztosítaná a fejlesztést a speciális ellátást igénylő tatai gyermekek számára is. Az önkormányzat az Agostyáni u. 7. szám alatti óvoda épületét használatba adja a Református EGYMI-nek, és az eddigi irodájuk is átköltözik a rendházból a bíróság épületébe, ahol vannak az önkormányzatnak irodahelyiségei.

Március utolsó szerdáján a beszámolók sorában a képviselők tárgyaltak a Tatán működő közműszolgáltatók 2024. évi fejlesztési terveiről szóló beszámolóról is. Tájékoztató elkészítésére az ÉDV Zrt.-t, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-t, a földgázelosztási tevékenységet végző MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.-t, a KábelszatNet-2002 Kft.-t és a Vidanet Zrt.-t, valamint a Magyar Telekom Nyrt- t kérte fel az önkormányzat. A szolgáltatók terveit minden esztendőben bekéri a város egyrészt azért, hogy a helyi fejlesztésekkel össze lehessen ezeket hangolni, másrészt pedig, hogy a tataiak információkat kapjanak a cégek saját beruházásairól. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés részletesen olvasható itt, a tata.hu weboldalon.

A márciusi ülésen az Európai Uniós pályázatokról és a felszín alatti és felszíni vizek aktuális állapotáról szóló tájékoztatókról is egyeztettek a képviselők. Pályázati témában Michl József kiemelte a helyi csapadékvíz megtartás további korszerűsítését, amely a III. ütemmel folytatódik. Ez a csapadékmegtartó és elvezető rendszer fejlesztés nyolc helyszínen valósul meg, érintve többek között a Május 1. út alatt feltörő források elvezetését és a Szent Kereszt Plébániatemplom épülete mögötti területet is, ahol a parkolót ennek a pályázatnak a segítségével fogják kiépíteni.

A képviselők március 27-én egy zárt ülés keretében tárgyalt napirendi ponttal fejezték be munkájukat, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését várhatóan április utolsó szerdáján tartja majd.