19 napirendi pontban tárgyaltak a képviselők április utolsó szerdáján

A Városházán április 26-án rendezték Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését, melyen a képviselők 19 napirendi pontot tárgyaltak.

Az ülésen négy előterjesztés kapcsolódott a közbiztonság témájához, ezek között szerepelt a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata, valamint az a beszámoló, amely városunk közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azokkal kapcsolatos feladatokról szólt. Krasula János r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a tatai kapitányság vezetője tájékoztatójában a helyszínen többek között kiemelte, hogy 2022-ben csökkent Tatán a regisztrált bűncselekmények száma, míg a személyi sérüléssel járó közlekedési baleseteké 38-ra nőtt, az azt megelőző évi 32-ről. Az okok között legnagyobb arányban a megengedett sebesség túllépése és az elsőbbség meg nem adása szerepelt. Michl József polgármestere az ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta: – Az önkormányzat régóta kiváló kapcsolatot ápol a tatai kapitánysággal, s a megfelelő, stabil közbiztonság kiemelt közös célunk. A kapitányság minden tagjának köszönjük a munkáját, hiszen – mint az a beszámolójukból is kiderült – folyamatosan nagyon jók a mutatóik, s az eredményeiket abban is le lehet mérni, hogy milyen hatékonysággal tudják felderíteni az egyes eseteket, ebben szintén nagyon jól állunk itt, Tatán.

A képviselők szavaztak az önkormányzat által telepített és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által üzemeltetett térfigyelő kamerarendszerről. A térfigyelő kamerarendszer első elemeit 2016. áprilisában vette át üzemeltetésre a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, ezt követően több új rendszer került telepítésre városunkban, jelenleg 39 kamera működik. (A térfigyelő kamerák által megfigyelt közterületek listája a tata.hu/mindennapok/kozbiztonsag oldalon megtalálható.) Hulladékgazdálkodással és illegális hulladékok kihelyezésével kapcsolatban 2022-ben a közterület-felügyelők 38 alkalommal teljesítettek adattovábbítást a szabálysértési és nyomozó hatóságok, valamint 64 alkalommal hulladékgazdálkodási hatóságok részére. Adattovábbításaik alapján több bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetőjét sikerült eljárás alá vonni, s a kamerák által rögzített felvételek számos esetben közlekedési baleset miatt indult eljárásban is felhasználásra kerültek. Tata polgármestere a témáról úgy nyilatkozott: – Vannak olyan helyszínek, ahol több kamerát is elhelyeztünk, ilyen például az Építők parkja. Van, ahol vagyonvédelmi szempontból, illetve van, ahol pedig környezetvédelmi megfontolások alapján telepítettünk kamerákat. Emellett városvédelmi okokból is működtetünk kamerákat a Tatára bejövő utak mentén, ezek sorát szeretnénk a jövőben bővíteni. A kamerarendszer adatai is mutatják, hogy Tatán kiemelkedően magas az átmenő forgalom, ami igazolja azt az igényünket, hogy jó lenne az elkerülő út megépítését elkezdeni.

Az ülés 5. napirendi pontja a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységét összegző beszámoló volt. A parancsnokság elsődleges működési területe 28 települést foglal magában. 2022-ben az előző esztendőhöz képest kis mértékben, 989 alkalomra nőtt a vonulásaik száma, 529 esetben műszaki mentéshez, 460 alkalommal pedig tűzesethez. Tavaly az aszályos időjárás miatt keletkezett szabadtéri tűzesetek voltak a jellemzőek. Az év folyamán a beavatkozást igénylő események sorában 45 esetben kellett sérült személyt menteniük, elsősorban műszaki mentéskor. A tatabányai parancsnokság Tatán tavaly 98 beavatkozást hajtott végre, ezekből 24 volt jellemzően műszaki mentés és 5 alkalommal kellett életmentést végezniük. Michl József polgármester megköszönte a tatabányai tűzoltók és az Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját. Utóbbiak szertára pályázati és önkormányzati támogatásoknak köszönhetően kívül-belül megújulhatott az elmúlt években.

A Városháza dísztermében a képviselő-testület voksolt a Volánbusz Zrt. helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolójáról. Tata helyi járatú közlekedésében 2022. december 11-én új vonalhálózatot és menetrendet vezettek be. A változás célja a vasúti csatlakozások javítása, a munkába járás és a diákok utazásának optimalizálása volt. A menetrendi változtatások lehetővé tették egy autóbusz kivételét a rendszerből, így a Volánbusz jelenleg 6 + 1 tartalék járművel látja el városunkban feladatait, a 7 autóbusz átlagéletkora 11,1 év. A közlekedési vállalat együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel és a helyi közösségi közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A társaság ezzel digitális jegy és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. A helyi közlekedés bevételei 2022-ben 134 millió forintot tettek ki, mely 2,5%-kal magasabb az előző évhez képest. Tata polgármestere ezzel kapcsolatban elmondta: – Ez az emelkedés nem olyan mértékű, amely számottevő az összköltséget illetően, hiszen az önkormányzat éves szinten továbbra is 100 millió forintos nagyságrendben fizet a Volánnak, pótolva a vállalat veszteségét.

A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések között szerepelt a Tatai Öreg-tó Kft., a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. és a Tatai Városkapu Zrt 2023. évi üzleti terve, a Városkapu Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére kiírt pályázat beadási határidejét pedig meghosszabbították. Ezt követően humán témákkal folytatódott az áprilisi ülés, melyen a képviselők egyeztettek a központi orvosi ügyelet átszervezéséről is. Az ügyeleti alapellátást 2023. május 1-től Komárom-Esztergom vármegyében is az Országos Mentőszolgálat működteti, az egységes ügyeleti telefonszám május 1-től a 1830-as. Az egységes, betegközpontú rendszer két elemből áll majd, a háziorvosi ügyeleti ellátásból és a sürgősségi ügyeletből. A háziorvosi ügyeleti ellátás helyszíne Tatán az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézetben lesz, a Hősök tere 2. szám alatt. A rendszer átszervezésével kapcsolatosan az önkormányzat részletes tájékoztatást adott ki, amely a tata.hu oldalon is olvasható.

Az áprilisi ülésen döntés született az Intézmények Gazdasági Hivatala intézményvezetői pályázatáról. Recsák Máriát, az IGH jelenlegi vezetőjét újabb öt évre megbízta a képviselő-testület a vezetői feladatok ellátásával, emellett  döntöttek a Tatai Geszti Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírásáról. A  képviselők szavaztak a Gyermekbarát város 2023. évi intézkedési tervének meghatározásáról, bírósági ülnökök megválasztásáról és arról a havi rendszerességű beszámolóról, amely az Európai Uniós pályázatokról, valamint a magyar kormány által biztosított támogatásokról szól.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését várhatóan május utolsó szerdáján tartja majd.