19 napirendi pontban tárgyaltak februári ülésükön a képviselők

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 22-én szerdán rendezte soros ülését a Városházán, ahol ezúttal 19 napirendi pontban egyeztettek a képviselők.

Az ülés rendelet alkotáshoz kapcsolódó előterjesztései között az önkormányzat 2023. évi költségvetését is tárgyalták. Ezzel kapcsolatban sajtótájékoztatóján Michl József polgármester úgy nyilatkozott: – Minden esztendőben az év egyik legfontosabb témája a költségvetés, ebben az évben pedig úgy fogalmaztunk, hogy egy biztonságos pénzügyi háttér megalkotása a feladatunk, hiszen az a lényeg, hogy a bennünket körülvevő veszélyek ellenére az önkormányzati működés stabil maradjon, a kötelező feladatainkat továbbra is el tudjuk látni, az intézményeink zavartalanul végezhessék a munkájukat, a városüzemeltetés  biztonsággal működjön, valamint a rendezvényeinket is meg tudjuk tartani. A büdzsében természetesen a fejlesztéseink is szerepelnek uniós és állami támogatással illetve önkormányzati beruházással egyaránt. Folytatjuk a már elkezdett projekteket, de újabbak is elindulnak majd, például az Új út és a Fényes fasor kereszteződésében körforgalom épül, bővül a kerékpárút hálózatunk, fejleszteni fogjuk a Szent Kereszt Plébániatemplom mögötti parkolót, további csapadékvíz elvezetési munkák is elindulhatnak reményeink szerint, valamint készülünk arra, hogy az év során megkezdhessük az új Kertvárosi Óvoda építését. A városvezető hozzátette: – Hamarosan részletesen  fogjuk tájékoztatni a tataiakat a 2023-as költségvetés számairól, és azokról az ide vonatkozó kérdésekről, feladatokról, amelyek jelentősen érintik a büdzsét. Ilyen például az energiaárak témája, az élelmiszerárak növekedéséből fakadó gyermekétkeztetési költségnövekedés vagy éppen a szociális területen feladatokat vállaló intézményeink működése.

A képviselő-testület tagjai döntöttek a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács február eleji ülésén szavazott az Időskorúak Otthonában fizetendő térítési díjakról, ennek értelmében a napi ellátás költségét 400 forinttal emelték meg, így az 4 ezer forintra nőtt, melyhez az állam kétszer ennyit tesz még hozzá.

A februári ülésen a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet-tervezet  is napirenden volt. Tatán az önkormányzati tulajdonú működő temetők esetében az önkormányzat a köztemetők üzemeltetéséről, fenntartásáról és őrzéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Törvényességi Osztálya tavaly átfogóan felülvizsgálta a települések önkormányzatainak temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeleteit, összevetve azokat a vonatkozó jogszabályokkal. Ezt követően az észrevételeiket megküldték az önkormányzatoknak, előírva, hogy rendeleteik felülvizsgálatait a települések 2023. február 28-ig végezzék el. Idén lejár a tatai temetők működtetésére korábban kiírt pályázati időszak, a friss pályázatot pedig a közeljövőben már az új rendelet alapján fogja az önkormányzat meghirdetni.

A közterület helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet is módosult február 22-én. A képviselő-testület 2016-ban alkotta meg a közterület- használat helyi szabályozásáról szóló rendeletét. A közterület- használati díjakat legutóbb 2020. márciusában emelték, ám az eltelt időszakban bekövetkezett gazdasági változások miatt most indokolttá vált a díjak inflációs emelése.

Vagyongazdálkodási témában a Városháza dísztermében szavaztak a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznúsági megállapodás aktualizálásáról, és az Országos Mentőszolgálat kérelméről is. Az Országos Mentőszolgálat Közép- Dunántúli Regionális Mentőszervezet Komárom- Esztergom Vármegyei Mentőállomás tatai kirendeltsége korábban arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a tatai mentőállomás épületének elektromos hálózata és tetőszerkezete rossz állapotban van, ezért felújításra szorul. A várhatóan 30-60 napig tartó munkálatok idejére az épületet ki kell üríteniük, a mentőállomás üzemeltetését ideiglenesen máshol kell megoldaniuk, a mentőszolgálat vezetője ezért a város segítségét kérte az ügyben. A mentőszolgálat üzemeltetése ugyan állami közfeladat, ugyanakkor annak ellátása, a biztonságos működés az önkormányzat számára kiemelten fontos. A Rákóczi u. 3. szám alatt a közelmúltban fejeződött be egy bérlakás felújítása, s ez a lakás, valamint az épülethez tartozó udvarrész alkalmas helyszín lehet a mentőszolgálat ideiglenes üzemelésére, ezért az ingatlan átadásához szükséges döntést meghozták a képviselők.

A humánszolgáltatáshoz kötődő előterjesztések között a februári ülésen szavaztak az Intézmények Gazdasági Hivatala intézményvezetői pályázatának kiírásáról, emellett a képviselők tájékoztatást kaptak az ez évi városi nagyrendezvényekről, valamint a tatai civil szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatásokról. Tatán 106 egyesület és 56 alapítvány, közalapítvány működik, a bejegyzett szervezetek közül mintegy 80 folyamatos kapcsolatban áll az önkormányzattal. A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére nyújtott önkormányzati támogatások összege 2022-ben 114 875 000 forint volt, emellett 18 civil szervezet részére 26 alkalommal ingyenes közterület-használati engedélyt adott ki a város.

A beszámolók, tájékoztatók sorában a képviselő-testület többek között elfogadta az Európai Uniós pályázatokkal és a kormány által biztosított támogatásokkal kapcsolatos aktuális összefoglalót, valamint a Tata Város Diákönkormányzatának (TAVIDÖK) elmúlt két évi tevékenységéről és az idei feladattervéről szóló beszámolót, melyről Michl József így nyilatkozott:- Nem volt még korábban ilyen előterjesztés a képviselő-testület előtt, amely ilyen részletességgel bemutatta volna a diákok munkáját, ráadásul meghallgathattuk a közelmúltban megválasztott új diákpolgármester jövőre vonatkozó terveit is. Azt látjuk, hogy egyre lelkesebb, egyre aktívabb diákönkormányzata van városunknak, és ez azért is nagyon jó, mert  a csapatuk még jobban összeköti a tatai iskolákat, valamint erősíti a kapcsolatot a fiatalok és az önkormányzatunk között.

A képviselők, februári ülésükön egy részletes előterjesztésben kaptak összegzést a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről. A tájékoztatóból kiderül, hogy 2022-ben a képviselő-testület bizottságai 15 alkalommal üléseztek, a Humán- és Ügyrendi Bizottság 9, míg a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 6 alkalommal tartott zárt ülést. Az év során kétszer együttes bizottsági ülésen vitatták meg az előterjesztéseket.  A képviselő-testület részére 181 előterjesztés készült tavaly. A testület a döntéshozatalhoz kapcsolódó feladatait 23 rendelet megalkotásával és 413 határozattal zárta. A mögöttünk álló évben elfogadott 23 rendelet közül 18 esetben került sor egy vagy több korábbi rendelet módosítására, továbbá 4 új rendelet megalkotására, míg egy esetben egy korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről született döntés. 2022-ben 7 alkalommal üléseztek a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, és 6 alkalommal a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács hétszer ülésezett és összesen 34 napirendi pontot tárgyalt, 27 írásbeli előterjesztés nyomán 43 döntést hozott. A választási feladatok ellátása terén a tavalyi kiemelt esztendő volt, ugyanis a Helyi Választási Iroda az esztendő során három időszakban látott el választási, illetve népszavazási feladatokat: az április 3-i országgyűlési választások és országos népszavazás, a július 31-i helyi népszavazás, és az október 2-i dunaalmási időközi polgármester választás során. A számos érdekes adat között a beszámoló kitér arra is, hogy 2022-ben 11 közérdekű adatigénylés érkezett a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalba, melyet határidőben teljesítettek. Mindemellett négy településre (Tata, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély) kiterjedően szervezték meg a népszámlálási feladatok végrehajtását, s a menekültek ellátása és a megemelkedett energiaárak is többletfeladatokat adtak az apparátusnak. Michl József polgármester az előterjesztés kapcsán hangsúlyozta: – Dr. Horváth József jegyző úr nagyon részletes és érdekes összefoglalóját adta az elmúlt év munkájának, főleg, mivel a napi teendők mellett számos plusz feladat is hárult a hivatalra 2022-ben. A mindennapi munkát pedig jól jelzi az a szám, mely szerint egy év alatt több, mint százezer iktatott anyag készült el a hivatalban, a különböző egyeztetések, tárgyalások, telefonos segítségnyújtások és szervezési feladatok mellett. Ezúton is köszönöm dr. Horváth Józsefnek és a hivatalunknak ezt a szép, és hatékony munkát, mellyel a tataiakat, a városunkat és a képviselő-testületet segítették az elmúlt esztendőben.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését várhatóan március végén tartja majd.