Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Köztemetés

Ügyleírás:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

  • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
  • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Szükséges mellékletek/okiratok:
  • formanyomtatvány
  • jövedelemigazolás
Ügyintézés határideje és díja:

 21 nap, illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
Egyéb fontos tudnivalók:

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

  • a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
  • az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.