A Helyi Választási Iroda tájékoztatója a június 9-i választásokkal kapcsolatban

 

 I.  A 2024. június 9. napjára kitűzött választások 

I.  1. Milyen választásokra kerül sor 2024. június 9-én? 

  1. június 9-én (vasárnap) 3 választást tartanak:

– helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását,

– nemzetiségi önkormányzati képviselők választását,

– az Európai parlament tagjainak választását. 

I. 2. Mi jellemzi az egyes választásokat, kire szavazhatunk? 

A 3 választás esetében több különböző jelöltre, illetve listára szavazhatunk:

– helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása:

Tatán polgármestert és 8 egyéni választókerületben helyi önkormányzati képviselőket választanak, valamint a vármegyei listára szavazhatnak a választópolgárok.

Ez 3 db szavazólapot jelent.

– nemzetiségi önkormányzati képviselők választása:

Tatán három települési nemzetiségi önkormányzati választáson a lengyel, a német és a roma nemzetiséghez tartozók választhatnak települési nemzetiségi önkormányzatot.

Azon nemzetiséghez tartozó választópolgárok, akik Tatán élnek, de a városban a települési nemzetiségi önkormányzati választást nem tűzték ki (pl.: a horvát nemzetiség esetében), az országos nemzetiségi önkormányzatra szavazhatnak, illetve ha kitűzték, a területi nemzetiségi önkormányzatra is.

A nemzetiségi választópolgárok minimum egy, de akár 3 szavazólapot is kaphatnak.

– az Európai parlament tagjainak választása:

A választáson az egész ország egy választókerületet alkot, a választópolgárok 1 szavazólapon pártlistára szavazhatnak.

– Összességében a választópolgárok legalább 4, de a nemzetiséghez tartozó választópolgárok akár 7 szavazólapot is kaphatnak.

 

II.  A szavazás helye, ideje, módja, mozgóurna iránti kérelmek benyújtása 

II. 1. Hol szavazhatunk?

Tatán 19 szavazókörben szavazhatunk, a szavazókörök listája a csatolt mellékletben megtekinthető és a Városkapu újságban is megjelent. A korábbi szavazáshoz képest egy esetben változott meg a szavazókör címe, az Újhegyben a Szélkút utca helyett a Nádas utcai bölcsődében (Tata, Nádas utca 6-16.) adhatják le a szavazataikat a választópolgárok.

A szavazással kapcsolatos információkat a választási értesítő tartalmazza. Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak.

 

II. 2. Mikor szavazhatunk?

A szavazóhelyiségek 2024. június 9-én (vasárnap) 6.00 órakor nyitnak.

A szavazás 19.00 óráig tart. A 19.00 órakor még sorban álló választópolgárok szavazhatnak.

 

II. 3. Ha a szavazás napján valaki nem tudja felkeresni a szavazóhelyiséget, hogyan tud mozgóurnát kérni? 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.

A mozgóurnát a választópolgár kérheti

  • a lakcímére vagy
  • a lakóhelye (tartózkodási helyre átjelentkezett választópolgár a tartózkodási helye) szerinti szavazókör területén található egyéb címre, vagy
  • az Európai Parlament tagjainak választására vonatkozó – nem tartózkodási helyre történő – átjelentkezés esetén a településen található bármely címre.

 

II. 4. Milyen módon lehet kérelmet benyújtani?

 

A mozgóurnára vonatkozó kérelmeket a választópolgár 2024. április 4. napjától nyújthatja be, 2024. június 7-én 10.00 óráig.

 

A kérelmet maga a választópolgár személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely Helyi Választási Irodában benyújthatja (így a bejelentett lakóhelyétől távol élő választópolgárnak nem kell hazautaznia a kérelem benyújtása céljából). Az így benyújtott kérelmet a Helyi Választási Iroda rögzíti, amelyet ezt követően automatikus döntéshozatallal a Nemzeti Választási Iroda bírál el.

Az elektronikus azonosítást követően elektronikus űrlapon (azaz az ügyfélkapun) benyújtott kérelmet az informatikai rendszer továbbítja a Nemzeti Választási Irodához automatikus döntéshozatalra.

A HVI-hez levélben, illetve elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 2024. június 5-én 16 óráig van lehetőség a kérelem benyújtására.

A mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján, 2024. június 9-én legkésőbb 12 óráig kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel lehet eljuttatni.

 

II. 5. Hogyan szavazhatunk?

Az a névjegyzéken szereplő választópolgár szavazhat, aki igazolja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosító számát.

A szavazást megelőzően a választópolgárnak érvényes okmánnyal igazolnia kell a személyazonosságát és a személyi azonosítóját, vagy a lakcímét.

A személyazonosság igazolására szolgáló okmányok:

– magyar személyazonosító igazolvány (régi típusú, könyv formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),

–  magyar útlevél (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),

–  magyar vezetői engedély (jogosítvány),

– az Európai Unió más tagállamának hatósága által kiállított útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély.

A személyi azonosító igazolására szolgáló okmányok:

– lakcímkártya,

– hatósági bizonyítvány vagy

– személyazonosító jelről szóló igazolás.

A lakcím igazolására szolgáló okmányok:

– lakcímkártya,

– régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány, ha tartalmazza a lakcímet,

-lakcímbejelentő-lap Átvételi elismervény szelvény része, amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézője a bejelentés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyegzőlenyomattal látott el.

A választópolgárnak a személyazonosságát feltétlenül igazolnia kell, mellette a személyi azonosítója, vagy a lakcíme közül már csak az egyiket kell igazolnia.

Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

Aki az okmányait elvesztette a Tatai Járási Hivatalban (2890 Tata, Ady E. u. 24.) 2024. június 8-án (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között és 9-én (vasárnap) 7.00 és 19.00 óra között kizárólag a személyi okmányai, illetve a lakcímkártya pótlása érdekében felkeresheti a Kormányablakot.

A választópolgár az adatai ellenőrzését követően megkapja a lebélyegzett fehér színű (részben keretes) szavazólapokat és a fehér borítékot.

A választópolgárok polgármesterre, egyéni választókerületi képviselő-jelöltre és megyei listára, valamint európai parlamenti listára szavazhatnak. A négyféle, fehér színű szavazólapon szavazni a jelölt, vagy lista neve feletti vagy melletti körbe tollal írt, két egymás metsző vonallal (X vagy +) lehet.

Amennyiben a választópolgár valamely nemzetiséghez tartozónak vallja magát, akkor megkapja a zöld színű nemzetiségi szavazólapokat és a zöld borítékot, melyre a bizottság ráírta a nemzetiség nevét.

Attól függően, hogy egyes nemzetiségek esetében került-e sor települési, területi és országos választás kiírására, a választópolgár egy, kettő vagy három zöld színű szavazólapot fog kapni.  A nemzetiségi választáson szavazók a települési nemzetiségi választáson több jelöltre (a lengyel és a roma nemzetiségi választáson legfeljebb 3 jelöltre, német nemzetiségi választáson legfeljebb 5 jelöltre), a területi vagy országos választáson egy listára szavazhatnak érvényesen.

A szavazólapok átvételét a választópolgárnak aláírással kell igazolni a névjegyzéken.

A szavazólapok kitöltésében a választópolgárt segítheti az általa választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja. A segítség nem irányulhat a szavazó befolyásolására.

A szavazást követően a választópolgár a fehér szavazólapokat a fehér borítékba, a zöld szavazólapokat a zöld borítékba teszi, majd a zöld borítékot lezárja (a nyitott zöld borítékban található szavazólapok érvénytelenek). Ezt követően a választópolgár a fehér szavazólapokat tartalmazó fehér borítékot és a zöld szavazólapokat tartalmazó lezárt zöld borítékot az urnába dobja.

Felhívom a nemzetiségi választópolgárok figyelmét a fehér és zöld szavazólapok, továbbá a fehér és zöld borítékok kezelésére. Érvénytelen a választópolgár szavazata, ha a zöld borítékot nem zárja le, ha a zöld szavazólapokat boríték nélkül dobja az urnába, ha a zöld szavazólapokat fehér borítékba teszi, illetve, ha a fehér szavazólapokat zöld borítékba helyezi.

A választópolgár a szavazáshoz szükséges ideig tartózkodhat a szavazókörben.

III. Az eredmény megállapítása

A szavazás 19.00 órakor zárul, melyet követően a szavazatszámláló bizottságok megszámolják a szavazatokat és kiállítják a szavazóköri jegyzőkönyveket. A bizottságok az alábbi sorrendben végzik a számlálást:

  1. polgármester választás jegyzőkönyv adatai
  2. egyéni választókerületi képviselőválasztás
  3. vármegyei önkormányzati képviselőválasztás
  4. Európai parlamenti képviselőválasztás

 

A szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján Tata Város Helyi Választási Bizottsága állapítja meg a polgármester választás és az egyéni választókerületi képviselőválasztás eredményét határozattal.

Ezt követően a Helyi Választási Bizottság megszámlálja azon nemzetiségi választás szavazatait, melyek esetében települési választás is volt, azaz a lengyel, a német és a roma települési nemzetiségi választás szavazatait és megállapítja a települési nemzetiségi választás eredményét.

A vármegyei önkormányzati képviselőválasztás és az Európai parlamenti képviselőválasztás szavazóköri eredményeit, valamint a nemzetiségi választás további eredményeit a helyi választási iroda továbbítja a felettes választási szervek részére.

A kompenzációs listás eredményeket az egyéni választókerületi képviselőválasztás eredményének jogerőre emelkedését követően fogja megállapítani Tata Város Helyi Választási Bizottsága.

További információk a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu), Tata Város honlapján (www.tata.hu) találhatók, illetve a Helyi Választási Irodától kérhetők a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail címen. Személyesen munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között kereshetik fel a választópolgárok a Helyi Választási Irodát a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban (2890 Tata, Kossuth tér 1.)

Tata, 2024. június 3.

                                                                                 

                                                                       Horváth József

jegyző   

                                                              Helyi Választási Iroda vezető 

 

Polgarmester-es-kepviselojeloltek-Tatan

Tata-varos-szavazokorei

Valasztasi-tajekoztato