„A kultúra életet adó dolog, egy közösség, egy nép létének nélkülözhetetlen előfeltétele…”

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezésében január 20-án a Güntner Aréna Városi Sportcsarnok adott otthont a magyar kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepségnek. A helyszínen a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár Tata Helyőrségi Zenekara adott koncertet és sor került a Tata Települési Értéktárba felvett értékek díszokleveleinek átadására is.

1989 óta ünnepeljük a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát. Az ehhez kapcsolódó programok Tatán is hosszú évek óta alkalmat adnak arra, hogy figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, kulturális-művészeti értékeinknek. A tatai ünnepségen Rigó Balázs alpolgármester mondott köszöntőt, aki az eseményen úgy nyilatkozott: – Szinte sorsszerű, hogy idén az első nagy városi rendezvényünk a magyar kultúra köszöntéséhez kapcsolódik, hiszen idén van a Petőfi Sándor Emlékév, 200 éves Kölcsey Ferenc Himnusza, és pont a mai napon, január 20-án van a 200. évfordulója annak is, hogy megszületett Madách Imre. Városunk alpolgármestere köszöntőjében Vaszary János gondolatait idézve kiemelte: – A kultúra életet adó dolog, egy közösség, egy nép létének nélkülözhetetlen előfeltétele.  … Vaszaryval együtt mondhatjuk, hogy az egyetemes kultúrát is megtermékenyítő, magyarságunkból fakadó átformáló képesség, az újító szellemmel és hagyománytisztelettel átitatott alkotó erő, a Don tövéből hozott látó szemek és megértő készség az, ami a magyar kultúra egyedi jellegének és teljesítményének alapját adja. Rigó Balázs, a kultúra művelésének és befogadásának helyet biztosító tatai intézmények, terek sorában kiemelte a megújult Esterházy-kastélyt, a frissen felújított Kőfaragó-házat és Német Nemzetiségi Múzeumot, a Kuny Domokos Múzeumot, a volt Piarista Rendházat, az ott működő Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központot, az átépülő Jenő-malmot, az idén átadásra kerülő új városi könyvtárat és tudásközpontot, valamint a Tata Szíve programban remélhetőleg megújuló művelődési központot és régi rendelőintézetet is. Rigó Balázs hangsúlyozta: – A legfontosabbak mégis azok a személyek és közösségek, akik ezeket a tereket a magyar kultúra kincseivel töltik meg. Köszönet illeti ezért őket, a kisgyermeknevelőket, az óvónőket, a tanítókat, a tanárokat, közművelődési dolgozókat, civil szervezetek és művészeti együttesek tagjait, akik rendíthetetlen és áldozatos munkájukkal mindig emlékeztetnek minket Kodály Zoltán intésére, mely szerint a kultúrát nem lehet örökölni, az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.

Az idei városi ünnepség alkalmat adott arra, hogy átadják a Tata Települési Értéktárba a közelmúltban felvett értékek díszokleveleit is. Robozné Schőnfeld Zsuzsanna önkormányzati képviselő, az értéktár bizottságának elnöke az esemény kapcsán elmondta:- A helyi értékek gyűjtése, szakmai értékelése egy folyamatos munka, melynek a civil szervezetek, az intézmények, a képviselő testület tagjai és a tataiak mind részesei, hiszen örömmel várjuk az ajánlásaikat, ötleteiket, témajavaslataikat. 2020 óta 11 új értéket vettünk fel, összességében pedig jelenleg 35 érték szerepel a Tata Települési Értéktárban, s ebből 28 került már be a Komárom-Esztergom Vármegyei Értéktárba.

Az esten közreműködött Jenei Márta, az ünnepségen a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár Tata Helyőrségi Zenekarának műsorát hallhatta a közönség Balázs Attila őrnagy és Román Géza százados vezényletével. A műsor Berlioz Rákóczi-indulójával kezdődött, majd ezt követően magyar zeneszerzők művei csendültek fel a helyszínen.