A tatai áldozatokra emlékeztek a zsidó temetőben, a holokauszt 80. évfordulója alkalmából

A Holokauszt 80. évfordulója alkalmából rendeztek mártír megemlékezést június 16-án a zsidó temetőben, ahol a tatai áldozatokra emlékeztek a Goldberger Alapítvány szervezésében.

A helyi gettót 1944. június 5-én számolták fel, majd másnap hajnalban gyalogmenetben indították el a tatai zsidó polgárokat a vasútállomás felé, ahol marhavagonokba terelték őket. Az útjuk először Komáromba vezetett; ideiglenesen a monostori erődben kialakított gyűjtőtáborba kerültek a környező településekről érkezettekkel együtt. A városunkból elhurcolt zsidókat 1944. június 13-án deportálták Auschwitzba, az akkor deportált közel 650 emberből csupán 63-an tértek vissza Tatára. A vasárnapi megemlékezésen a tatai áldozatok emlékére tartott istentiszteletet Vári György rabbi, aki úgy fogalmazott: – Van a tatai zsidóságnak városi emlékezete, s ennek az emlékezetnek most is vannak továbbadói, ami megnyugtató. Az emlékezést célzó rítusok azért vannak, hogy helyet találjunk a világban magunknak és az áldozatoknak is, hiszen a holokauszt célja az volt, hogy őket és az emléküket is kitöröljék a világból.

A Piarista Rendházban idén februárban rendezték meg a „Legyen lelke Isten árnyékában” című, a tatai zsidó temető történetét és 18-21. századi sírköveit ismertető e-könyv bemutatóját. A mögöttünk álló időszakban „A tatai zsidó temető és 18.–20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata” címmel, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány pályázati támogatásával zajlott le az a projekt, melynek célja a temető és annak síremlékei vallás-, hely-, művelődés-, társadalom- és művészettörténeti értékeinek tudományos igényű feltárása, megörökítése és közzététele volt. A projekt tervezése 2021-ben kezdődött, a Goldberger Alapítvány még abban az évben felvette a kapcsolatot a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvánnyal, és egyeztettek az önkormányzattal is, a város pedig felvállalta a projekt koordinálását. 2021 végén létrejött egy négy fős szakmai munkacsoport, 2022-ben nyújtották be a pályázatot, amellyel támogatást nyertek és megkezdődhetett a munka a gyakorlatban is. A kutatás végeredményeként 88 féle adatot rögzítettek 1841 emberről. 2022-ben a projektről egy konferenciát rendeztek, majd tavaly egy sajtótájékoztatón számoltak be az eredményekről. Kerti Katalin, a Goldberger Alapítvány elnöke ezzel kapcsolatban a megemlékezés helyszínén úgy nyilatkozott: – Egy nagyon komoly tudományos kutatás végéhez értünk, melynek során az egész temető eddigi legteljesebb feltárása valósult meg. Számba vettünk 1841 síremléket, megpróbáltuk beazonosítani az itt nyugvókat, s ahol lehetett – egész sok személy esetében – az anyakönyvi azonosítást is elvégeztük. Mindez azért nagyon fontos, mert a tatai az ország egyik legrégebbi zsidótemetője, ahol a legtöbb 18. századi, eredeti helyén álló sírkő található. Emellett több, mint 750 héber feliratú sírkő van itt, ami szintén egyedülálló Magyarországon. Ezekből a kövekből süt a több évszázadnyi történelem, amit minél inkább meg kell ismernünk, s ez a kutatás nagyon jó alapot szolgáltat erre a helytörténészeknek.

A tatai megemlékezésen emlékbeszédet mondott Dávidházi Péter irodalomtörténész és közreműködött Quittner Zoltán kántor.