A VERTIKÁL Zrt. tájékoztatója a szelektív hulladékszállítás 2022. évi rendjéről

A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. az elmúlt évhez hasonlóan 2022-ben is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta két alkalommal lehetősége van a tulajdonosoknak az újrahasznosítható, illetve egy alkalommal a komposztálható hulladék elszállíttatására az előre meghirdetett, a csatolt táblázatban szereplő szállítási napokon.

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 6:00 óráig a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. által tavaly kiszállított szelektív gyűjtőedénybe, vagy nagyobb méretű hulladék esetén (például: kartonpapír) kötegelve kihelyezi az ingatlana elé a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat:

Csomagolási hulladék:

  • Műanyag (pl. Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok)
  • Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítő, konzerves)
  • Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)
  • Fém- és aludobozok (sörös, üdítős, konzerves)

FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget NE helyezzen! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak. Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra taposva/hajtogatva kerüljenek a gyűjtőzsákba.

Üveghulladékok gyűjtése

Társaságunk 2022-ben is minden településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő edényzetek elhelyezésével:

– Tata, Május 1. úti Piactér

– Tata, Zsigmond utca-Jázmin utca (bolt mellett)

– Tata, Honvéd utcai ABC; Mindszenty téri ABC

– Tata, Május 1. úti „Zöldért” ABC-vel szemben

– Tata, Eszperantó tér; Mókus tér

– Tata, Kosztolányi utca volt „Fáklya ABC” mögött

– Tata, Fellner J. utcai buszforduló

– Tata, Thury Gy. utcai parkoló

– Tata, Veres Péter utcai ABC parkolója

– Tata, Nagykert és Kocsi utca kereszteződése

– Tata, Gyertyános utca; Csever út; Tímár utca; Bartók Béla utca; Öveges utca; Tavasz utca; Egység utca; Dadi út vége

– Tata, Fáklya u. Boglárka u. kereszteződés

– Tata-Agostyán, Postával szemben

Komposztálható hulladékok gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket társaságunk megfelelő teherbírású, VERTIKÁL emblémával ellátott BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket társaságunk dolgozói nem fogják elszállítani! A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon történik.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2022-BEN IS!

Házhoz menő lomtalanítás

Évente egy alkalommal (társasházak esetében az évente egy alkalom társasházanként értendő) végzi el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom, (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

– gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

– elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);

– veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, festékes doboz, fáradt olaj, kátrányszármazékok, pala … stb.;

– heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói tevékenységből származó hulladék (kommunális hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék).

Az elszállítás feltétele, hogy ingatlanonként egy alkalommal 1,5 m3-nél ne legyen több a kihelyezett hulladék és a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka. Az évi egy alkalommal igénybe vehető lomtalanításért külön nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza. Kérjük, hogy a lomtalanítási igényét legalább 1 héttel előre jelezze a megadott régiós elérhetőségen a közszolgáltató felé. Időpont egyeztetéskor szíveskedjen a felhasználó azonosítószámát előkészíteni. A lomtalanítás nem konténerben történik. Amennyiben többlethulladéka keletkezik, abban az esetben lehetősége van konténer rendelésre az alábbi telefonszámon: 06 30/518-4401.

További információ:

E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu

Telefonszám: 22/576-070

Honlap: www.vertikalzrt.hu

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

 

Szelektív hulladékgyűjtés 2022-ben