ÁLLÁSPÁLYÁZAT Közterület-felügyelő Munkakör/feladatkör betöltésére.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Közterület-felügyelő
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Tata városában a közterület jogszerű használatának, rendjének, tisztaságának ellenőrzése, szükséges intézkedések megtétele. Városi rendezvények biztosítása. Kapcsolattartás rendvédelmi és civil szervezetekkel. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben rögzített feladatok ellátása.

– A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte esetén annak igazolására szolgáló okirat másolata,
– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. §-nak való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,
– a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
– motivációs levél.

Betöltendő állás szakmacsoportja: rendészet és belügy

 

Letölthető dokumentumok:

AllasHirdetes_Közterület-felügyelő-20

01_Adatkezelesi tajekoztato_jelentkezes_álláspályázathoz