ÁLLÁSPÁLYÁZAT Pénzügyi ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Dunaalmási Kirendeltsége
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Pénzügyi ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A munkakör köztisztviselő távollétének idejére kerül betöltésre.

Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetéséhez, beszámolójához kapcsolódó feladatok, költségvetési és egyéb helyi rendeletek előkészítése,
Költségvetési gazdálkodási feladatok, pénzügyi ellenjegyzői, érvényesítői feladatok ellátása, Áfa bevallások elkészítése,
Számviteli feladatok, mérlegbeszámolókhoz analitikus nyilvántartás készítése, kettős könyvvitel rendszerében nyilvántartások vezetése,
Pályázatok pénzügyi feladatainak ellátása, projekt gazdasági, pénzügyi tervezése irányítása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte esetén annak igazolására szolgáló okirat másolata,
  • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-nak való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozat cselekvőképességről,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,
  • a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
  • motivációs levél.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Közgazdaság/pénzügyi/elemzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Dunaalmás

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Közös Hivatal ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély és Tata települések vonatkozásában.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv. rendelkezései az irányadók. Közszolgálati jogviszony létesítésekor próbaidő kerül kikötésre. Kérjük a borítékot a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére címezni (2890 Tata, Kossuth tér 1.) A borítékra kérjük ráírni „pénzügyi ügyintézői pályázat”. Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi linken: https://tata.hu/kategoria/hirdetmenyek-tajekoztatok/.

További információ: Cseszneki Ágnes Kirendeltségvezető: 34/450-012, valamint a mellékletben.

Adatkezelési tájékoztató jelentkezés álláspályázathoz