Szociális Alapellátó Intézmény pályázatot hirdet Intézményvezető Munkakör/feladatkör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A vezetői megbízás 5 évre szól. Kinevezése szerinti munkaköre mellett vezeti az intézményt, különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, biztosítja annak működését, költségvetésének betartását.

Letölthető dokumentumok