Az Év Közszolgálati Dolgozóját is köszöntötték a képviselő-testület júniusi ülésén

Június 28-án tartotta soros ülését Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselők a Városháza dísztermében ezúttal 21 napirendi pontban hoztak döntést.

A júniusi ülés köszöntőkkel kezdődött, a napirendek előtt Michl József polgármester és dr. Horváth József jegyző adta át az Év Közszolgálati Dolgozója Díjat. Az elismerést idén Vargáné Boda Anikónak ítélte oda a képviselő testület. Vargáné Boda Anikó 1989. január 2. óta dolgozik a Városházán, 2007-től a Humánszolgáltatási Iroda adminisztrátora és ügyintézője, emellett feladatkörébe tartozik a Humán és Ügyrendi Bizottság üléseiről szóló jegyzőkönyvek elkészítése is. Szívből gratulálunk Vargáné Boda Anikónak a kitüntetéshez, munkájához további sok energiát és nagyon jó egészséget kívánunk!

Ugyancsak a Városházán köszöntötték Vas Juditot, a Tatai Geszti Óvoda nyugdíjba vonuló vezetőjét. Vas Judit 1991 óta dolgozik óvodapedagógusként a Geszti Óvodában, ahol 2008-ban vette át a vezetői feladatokat. Nyugdíjas éveihez jó egészséget és sok új élményt kívánunk!

A júniusi képviselő-testületi ülés rendeletalkotáshoz kapcsolódó előterjesztései között szerepelt a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár működtetésének átszervezése, melyről az ülést követő sajtótájékoztatóján Michl József polgármester elmondta: – A képviselők korábban már hoztak a témában egy elvi döntést arról, hogy a jövőben a Tatai Rend-ház Kft. legyen a városi könyvtár fenntartója. Ehhez kapcsolódóan megtettük a szükséges lépéseket, például Nonprofit Kft. lett a Rendház Kft. illetve megkerestük a Kulturális és Innovációs Minisztérium Közösségi Művelődési Főosztályát, amely visszajelzett, hogy nincs akadálya ennek az átszervezésnek, így ma már a további részletekről is döntést tudtunk hozni, és sorba vehettük a még ránk váró feladatokat. A könyvtár várhatóan ősszel tud átköltözni új, korszerű helyére, a Tiszti Klub épületébe, a Rend-ház Nonprofit Kft. pedig szeptembertől veheti át a működtetést, a könyvtár szakmai vezetője az intézmény jelenlegi igazgatója lesz.

Az ülésen módosították a város közművelődésről szóló rendeletét, miután a közelmúltban megnyitotta kapuit az Angolparkban lévő Malomkert, melynek üzemeltetője a jövőben a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. lesz. Rendeletalkotási témában a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a településkép védelméről szóló helyi rendelet jogszabály változás miatti módosítás kezdeményezéséről valamint Tata Város Helyi Építési Szabályzatának javítási célú módosításának megindításáról is szavaztak a képviselők a Városházán.

A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó témák sorában szerepelt a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója, illetve idei tervei. Michl József a témáról úgy nyilatkozott: – Az egyesület – amely a megye legnagyobb turisztikai egyesülete – egy civil szervezet, melynek az önkormányzatunk is tagja. Az éves beszámolójuknak azért is van nagy jelentősége, mert az önkormányzatunk adja a legnagyobb támogatást ennek a szervezetnek, mely fenntartja a Turisztikai Desztinációs Menedzsmentet (TDM), amely pedig a Tourinform Irodát működteti. A Tourinform Iroda a közelmúltban vette át a Városháza előtti, a Kossuth téren található kis pavilont, amely tulajdonképpen egy személyes, közvetlen találkozásra, kommunikációra alkalmas helyszínné vált, így reményeink szerint még könnyebb lesz a jövőben az érdeklődőknek megtalálniuk a tatai Tourinform Irodát.

Az ülésen az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak éves beszámolóját követően döntés született egy adásvételi szerződés megkötéséről a ZÉTARÓ Invest Kft.-vel.  A megállapodás nyomán az önkormányzat egy 353 négyzetméteres területet értékesített a Kft.-nek a volt Halászcsárda mellett, s ezzel egy újabb fejlesztés valósulhat meg a Malom és Kacsa Bisztró környezetében, befejezve az érintett terület rehabilitációját. Az önkormányzat az értékesítésből befolyt összegből a szomszédos közutak fejlesztését valósítja meg.

Vagyongazdálkodási témában a távhőszolgáltatással kötött koncessziós szerződés módosítása volt az egyik napirendi pont, melyről Michl József elmondta:- Jó hír a tataiaknak, hogy az Egység utca mögött lévő, Dobroszláv utcai távhő telephelyet a döntésünkkel visszavesszük. Az ott lévő épületet lebontjuk, és egy nagy területű parkolót alakítunk ki a helyén. A parkolónak két bejárata lesz, egy a Dobroszláv utca felől, egy másik pedig az Egység utca árnyékos oldaláról, így reményeink szerint, mire az új könyvtár és tudásközpont az Ady Endre utcán megnyílik, ez az új parkoló is fogadni tudja majd az autósokat, az ott lakókat és a könyvtárlátogatókat egyaránt.

A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések egyike a Juniorka Bölcsőde és a Juniorka Óvoda kisgyermekeinek étkeztetéséről szólt. 2022-ben adták át a Csillagsziget Bölcsőde megújult főzőkonyháját, mely a fejlesztés nyomán a korábbi 300 helyett 650 adag étel elkészítésére vált alkalmassá, így a Bartók Óvoda kivételével valamennyi helyi, önkormányzati fenntartású óvoda számára biztosítani tudja az étkeztetést. A Juniorka Alapítvány a közelmúltban azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a város a Csillagsziget Bölcsőde bevonásával nyújtson segítséget nekik az intézményi gyermekétkeztetésben, a kisgyermekek egészséges és az életkori sajátosságaiknak megfelelő ellátásának biztosítása érdekében szeptember 1-től. A Csillagsziget Bölcsőde vezetője jelezte, hogy a személyi és tárgyi feltételeik adottak a plusz 124 adag megfőzésére, így vállalni tudják, hogy a többi óvodához hasonlóan biztosítják a juniorkás kisgyermekek ellátását.

A június utolsó szerdáján megtartott ülésen döntés született a tatai 3. számú fogorvosi körzet további működtetéséről, illetve egyes névtelen közterületek elnevezésének kezdeményezéséről. A tájékoztatók sorában a képviselők szavaztak a testület által alapított közalapítványok 2022. évi beszámolóiról, valamint a pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos aktuális információkat tartalmazó havi tájékoztatóról. A képviselők a város közlekedésbiztonsági helyzetéről is képet kaptak egy összefoglalóban, amelyről Tata polgármestere úgy nyilatkozott: – Szeretnénk erről a témáról éves rendszerességgel beszámolni, hogy nyomon követhessük a változásokat. Az egyre bővülő, közlekedésbiztonságot szolgáló berendezéseink nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkenjen Tatán a balesetek száma. A helyi kamerarendszerünknek köszönhetően számos adatunk van, például tudjuk, hogy évente nagyságrendileg 2 millió gépjármű halad át a városon, 14 ezer autó van egyébként Tatán bejegyezve, ami egy igen nagy szám, s amihez képest alacsony a balesetek száma: 2021-ben 22 súlyos és 1 halálos kimenetelű baleset, míg 2022-ben 7 súlyos és 2 halálos baleset volt Tata területén. A városvezető kiemelte: – Természetesen az emberi élet a legdrágább, ezért az a célunk, hogy egy baleset se legyen, ezért különböző eszközöket építünk be, elsősorban a gyalogosok védelmében. A Május 1. útra nemrég kihelyezett sebességmérő célja a gyorshajtók számának csökkentése, emellett a Kálvária utca-Fazekas utca kereszteződésében egy különleges járdaszakaszt fogunk építeni a gyalogosok védelmében, a Gesztenye fasorban most készült el egy kiemelt zebraszakasz, és még ebben az évben három zebrához fogunk fényjelzést telepíteni.

A testületi ülésen ismét szerepelt az a beszámoló, amely a felszín alatti és felszíni vizek aktuális állapotáról ad tájékoztatást. A júniusi jelentésből többek között kiderül, hogy a karsztvízszint alakulása biztató, a süllyedési tendencia ugyanis megállt. A mérések alapján a csapadékszint változások is részletesen nyomon követhetőek: idén januárban 94 mm csapadék esett, ami Tatán az elmúlt 73 évet tekintve január havi rekord, 135%-al haladta meg a sokévi havi átlagot (40 mm). A február újra szárazabb lett, a sokévi átlag 2/3-a volt a csapadék (19,9 mm), azóta viszont ismét csapadékosabbra fordult az időjárás. A márciusi 39,1 mm, az áprilisi 41,7 mm, és a májusi 73,9 mm, továbbá a júniusi csapadékmennyiség az idén ismét magasabb a megelőző évek adott hónapjaihoz és az elmúlt 30 éves havi átlagokhoz képest. A tatai és környékbeli karsztvízszint észlelő kutak mért vízszintjei több évig tartó süllyedés után februárban újra emelkedtek, s így a karsztvízszint süllyedése megállt. A helyi monitoring rendszer folyamatos üzemeltetésével és időszakonkénti értékelésével egyértelműen nyomon követhetőek a változások, amihez természetesen kapcsolódnak az egyéb aktuális vízgazdálkodási események. Júniusban kiemelkedő esemény volt a Cseke-tó leeresztő műtárgy gátpalást injektálása, mellyel növelhetővé vált az Angolparkban visszatartott víz mennyisége.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének júniusi ülésén az utolsó napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, a képviselő-testület által alapított városi kitüntetések idei adományozásáról.