„Azt hitték, hogy elástak bennünket, nem tudták, hogy magok vagyunk…”

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezésében rendeztek megemlékezést október 6-án délután, a Fenyő téri emlékoszlopnál.

Az 1848–49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján 1849. október 6-án 13 honvéd főtisztet végeztek ki Aradon. Mártírhalálukkal egy napon végezték ki Magyarország első miniszterelnökét is Budapesten. Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knézićh Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly tábornokok és Lázár Vilmos ezredes, valamint Batthyány Lajos miniszterelnök halálának napja a forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának szimbóluma lett. A rendszerváltozás után a kormány 2001 novemberében nyilvánította nemzeti gyásznappá október 6-át.

A tatai megemlékezésen először Horváthy Lóránt osztotta meg gondolatait. A körzet önkormányzati képviselője kiemelte: – Az aradi hősök között német, osztrák, szerb, horvát, örmény származásúak voltak, akik közül többen nem is tudtak jól magyarul, és mégis a magyar hazáért és a magyar szabadságért, a magyarok igazáért áldozták életüket.  Magyarnak lenni nemcsak születés, de választás, döntés is olykor, ezt sokan sokféleképpen megfogalmazták – mondta el Horváthy Lóránt, aki beszédét így zárta: – Hálát adunk az Égnek a békéért, amely bennünket megtartó erőként óv, de maradt a mai nemzedékeknek is e vállalásban feladat. Csöndben, állhatatosan, ám kitartón viselni magyarságunkat, küzdeni az igazunkért. Méltón, az aradi hőseink utódaiként is!

A Fenyő téren található emlékoszlopot, melynek felállítását a Szövetség Tatáért Alapítvány kezdeményezte, Cs. Kiss Ernő fafaragó alkotta meg. A 13 aradi vértanú portréjával díszített emlékművet 2013. október 6-án avatták fel. Az oszlopot 2020-ban Smídt Róbert fafaragóművész újította fel szőgyéni műhelyében. Az emlékoszlop előtt Michl József mondott ünnepi beszédet. Tata polgármestere így fogalmazott: – Egyetlen mondattal szeretném megemlékezésünket aláhúzni, megerősíteni, egy öreg székelyt idézve, aki azt mondta: „Azt hitték, hogy elástak bennünket, nem tudták, hogy magok vagyunk…” A városvezető hozzátette: – A magyar történelmet végig olvasva, a sok gyászidőszakot újra gondolva, ma itt, a Fenyő téren ismét azt láthattuk a gyermekeinktől, hogy elástak bennünket, de nem tudták, hogy magok vagyunk. Maradjunk meg ebben. Magok vagyunk, akiknek termést kell hozniuk, akiknek el kell hullniuk a földbe azért, hogy termést hozzanak, de ezzel új életeket, új közösségeket, új várost, új országot, új nemzetet építünk, folyamatosan. Jöjjön ellenünk a tatár, a török, a ruszki, bárki, ha úgy is látják, hogy elástak minket, mi mindig tudjuk, hogy magok vagyunk.

A rendezvényen közreműködött Kálmán Szabolcs nyugalmazott lelkész és a Vaszary János Általános Iskola diákjai – felkészítő tanáraik Bányoczky Nóra, Mesterné Lupták Marianna, Sárosi Csaba – valamint a Menner Bernát Zeneiskola fúvószenekara Belső Máté karmester vezetésével.