Bizottsági ülések a Városházán

A Tata Város Önkormányzat Humán és Ügyrendi, valamint Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságainak 2023. február 22-i rendkívüli ülésére szóló meghívót a csatolt mellékletben olvashatják.

Meghívó együttes rendkívüli HÜB-PKVB ülésre – 2023.02.22