Bölcsődei beiratkozás a 2022/23-as nevelési évre

Értesítjük a bölcsődei ellátás iránt érdeklődő szülőket, hogy a Csillagsziget Bölcsődébe (Tata, Új út 14/a), és az Újhegyi Bölcsődébe (Tata, Nádas utca 6-16.) a 2022/23-as nevelési évre a bölcsődei beiratkozás időpontja:

2022. április 04.-15.

A „Bölcsődei felvételi kérelem” Tata Város honlapjáról (www.tata.hu) letölthető, melyet kitöltés után szkennelve, vagy fotóként a csillagsziget.bolcsode@tata.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni, vagy személyesen a Tata, Új út 14/a. címre eljuttatni.

Amennyiben a Csillagsziget Bölcsődébe szeretnék beíratni gyermeküket, szíveskedjenek a Csillagsziget Bölcsőde felvételi kérelmét kitölteni. Amennyiben az Újhegyi Bölcsődébe szeretnék gyermekük felvételét kérni, szíveskedjenek az Újhegyi Bölcsőde felvételi kérelmét kitölteni. (Csatolt melléklet). Az intézmény vezetője 2022. május 13-ig tájékoztatja a szülőket e-mail formájában a felvételi kérelmek elbírálásáról, elutasítás esetén a fellebbezés lehetőségéről.

Abban az esetben, ha a gyermek, aki 2022. szeptember 1. és december 31. között tölti be a 3. életévét, a szülőnek/törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a következő év augusztus 31-ig gyermeke napközbeni ellátását bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. A felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első napjától, 2022. szeptember 1-től folyamatosan történik.

A gyermek bölcsődei beszoktatása előtt két héttel szükséges az alábbiakban felsorolt iratok, igazolások bemutatása:

– A gyermek és a szülők (törvényes képviselő) lakcímkártyájának, a gyermek TAJ kártyájának bemutatása,

– Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,

– Gyermek egészségügyi kiskönyv, oltási könyv,

– Munkáltatói igazolások (hány órában és mikortól fognak dolgozni a szülők),

– Nettó jövedelemigazolások, GYED, GYES, családi pótlék és minden egyéb jövedelemről,

– Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén a jogosultságot megállapító határozat,

– Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a jogosultságot megállapító SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY,

– Tartós betegség esetén szakorvosi igazolás.

További információ kérhető a csillagsziget.bolcsode@tata.hu e-mail címen vagy a 06-30-691-0021-es telefonszámon.

Tatai Csillagsziget Bölcsőde

 

bolcsodei_felveteli_kerelem-_ujhegyi_bolcsode

bolcsodei_felveteli_kerelem-_csillagsziget_bolcsode

adatvedelmi_tajekoztato_a_2022-2023_nevelesi_ev_beiratkozassal_kapcsolatban