Bölcsődei beiratkozás a 2023/24-es nevelési évre

Értesítjük a bölcsődei ellátás iránt érdeklődő szülőket, hogy a Csillagsziget Bölcsődébe (Tata, Új út 14/a), és az Újhegyi Bölcsődébe (Tata, Nádas utca 6-16.) a 2023/24-es nevelési évre a bölcsődei beiratkozás időpontja: 

Április 03. és 12.között

A „Bölcsődei felvételi kérelem” Tata Város honlapjáról (www.tata.hu) letölthető, melyet kitöltés után szkennelve, vagy fotóként a csillagsziget.bolcsode@tata.hu vagy az ujhegyi.bolcsode@tata.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni, vagy személyesen a választott intézménybe eljuttatni.

Amennyiben a Csillagsziget Bölcsődébe szeretnék beíratni gyermeküket, szíveskedjenek a Csillagsziget Bölcsőde felvételi kérelmét kitölteni.

Amennyiben az Újhegyi Bölcsődébe szeretnék gyermekük felvételét kérni, szíveskedjenek az Újhegyi Bölcsőde felvételi kérelmét kitölteni.

Az intézmény vezetője 2023. április 28-ig tájékoztatja a szülőket e-mail formájában a felvételi kérelmek elbírálásáról, elutasítás esetén a fellebbezés lehetőségéről.

Abban az esetben, ha a gyermek 2023. szeptember 1. és december 31. között tölti be a 3. életévét, a szülőnek/törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a következő év augusztus 31-ig gyermeke napközbeni ellátását bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.  A felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első napjától, 2023. szeptember 1-től folyamatosan történik.

A gyermek bölcsődei beszoktatása előtt két héttel szükséges az alábbiakban felsorolt iratok, igazolások bemutatása:

– A gyermek és a szülők (törvényes képviselő) lakcímkártyája, a gyermek TAJ kártyája,
– Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
– Gyermek egészségügyi kiskönyv, oltási könyv,
– Munkáltatói igazolások (hány órában és mikortól fognak dolgozni a szülők),
– Nettó jövedelemigazolások, GYED, GYES, családi pótlék és minden egyéb jövedelemről,
– Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén a jogosultságot megállapító határozat,
– Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a jogosultságot megállapító szakértői vélemény,
– Tartós betegség esetén szakorvosi igazolás.

További információ kérhető a csillagsziget.bolcsode@tata.hu vagy az ujhegyi.bolcsode@tata.hu e-mail címen, illetve a 06/30-691-0021-es vagy a 06/30-245-0646-os telefonszámon.

Csillagsziget Bölcsőde felvételi kérelem 2023-2024

Újhegyi Bölcsőde felvételi kérelem 2023-2024

Adatvédelmi tájékoztató a bölcsődei beiratkozásról