Bölcsődei beiratkozás a 2024/25-ös nevelési évre

A Tatai Csillagsziget Bölcsőde tájékoztatja a bölcsődei ellátás iránt érdeklődő szülőket, hogy a Csillagsziget Bölcsődébe (Tata, Új út 14/a), és az Újhegyi Bölcsődébe (Tata, Nádas utca 6-16.) a 2024/25-ös nevelési évre a bölcsődei beiratkozás időpontja:

április 23-26. 

A „Bölcsődei felvételi kérelem” az intézmény honlapjáról vagy a csatolt mellékletből (www.tataicsillagszigetbolcsode.hu) letölthető, ezt kitöltés után szkennelve, vagy fotóként a csillagsziget.bolcsode@tata.hu vagy az ujhegyi.bolcsode@tata.hu e-mail címre kérik visszaküldeni, vagy személyesen a választott intézménybe eljuttatni.

Amennyiben a Csillagsziget Bölcsődébe szeretnék beíratni gyermeküket, szíveskedjenek a Csillagsziget Bölcsőde felvételi kérelmét kitölteni.

Amennyiben az Újhegyi Bölcsődébe szeretnék gyermekük felvételét kérni, szíveskedjenek az Újhegyi Bölcsőde felvételi kérelmét kitölteni.

Az intézmény vezetője 2024. május 10-ig tájékoztatja a szülőket e-mail formájában a felvételi kérelmek elbírálásáról, elutasítás esetén a fellebbezés lehetőségéről.

Abban az esetben, ha a gyermek, 2024. szeptember 1. és december 31. között tölti be a 3. életévét, a szülőnek/törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a következő év augusztus 31-ig gyermeke napközbeni ellátását bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.  A felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első napjától, 2024. szeptember 1-től folyamatosan történik.

A gyermek bölcsődei beszoktatása előtt két héttel szükséges az alábbiakban felsorolt iratok, igazolások bemutatása:

–        A gyermek és a szülők (törvényes képviselő) lakcímkártyája, a gyermek TAJ kártyája

–        Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,

–        Gyermek egészségügyi kiskönyv, oltási könyv

–        Munkáltatói igazolások (hány órában és mikortól fognak dolgozni a szülők)

–        Nettó jövedelemigazolások, GYED, GYES, családi pótlék és minden egyéb jövedelemről

–        Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén a jogosultságot megállapító határozat

–        Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a jogosultságot megállapító szakértői vélemény

–        Tartós betegség esetén szakorvosi igazolás

További információ kérhető a csillagsziget.bolcsode@tata.hu vagy az ujhegyi.bolcsode@tata.hu e-mail címen, illetve a 06/30-691-0021-es vagy a 06/30-245-0646-os telefonszámon.

 

Csillagsziget Bölcsőde felvételi kérelem 2024-2025 nevelési év

Nr.6. Tájékoztató folyamatleírás (BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSRŐL)

Újhegyi Bölcsőde felvételi kérelem 2024-2025 nevelési év