Bölcsődei ellátás iránti igényfelmérés

Tisztelt Szülők! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 2022/23-as nevelési évben, előreláthatólag szeptemberben megnyitja kapuit a Csillagsziget Bölcsőde új tagintézménye Tatán Újhegyben, a Nádas utcában. Az újonnan épült intézmény három csoportszobával, 36 férőhellyel fogja biztosítani a kisgyermekek napközbeni ellátását.

A hivatalos bölcsődei beiratkozás előtt – amely április 4. és 15. között lesz – előzetes igényfelmérést végzünk arról, hány család szeretné gyermekét intézményeinkbe íratni. Az Újhegyi Bölcsődébe történő felvételnél előnyt élveznek a környéken lakók. Mindkét intézményünkben holisztikus szemlélettel, azonos szakmai irányvonalat követve fogadjuk a kisgyermekeket. Szakmai programunk középpontjában az ének-zenei nevelés áll, mely a hagyományokra épít, de teljes mértékben szem előtt tartja a mai kor gyermekeinek tapasztalatszerzését, miközben kreatív módon fedezik fel, hogy a hétköznapi eszközök játékká válnak. A másik alappillérünk a korai fejlesztésben, gondozásban részesülő kisgyermekek inkluzív nevelése, mely a koragyermekkori intervenciós szemlélet figyelembevételével történik és személyre szabott differenciálást jelent.

Amennyiben a tagintézménybe szeretnék gyermekük felvételét kérni, szíveskedjenek az Újhegyi Bölcsőde bölcsődei felvételi kérelmét kitölteni.

Amennyiben a Csillagsziget Bölcsődébe szeretnék beíratni gyermeküket, szíveskedjenek a Csillagsziget Bölcsőde felvételi kérelmét kitölteni.

A kitöltött, aláírt kérelmeket szkennelve, vagy lefényképezve kérjük a csillagsziget.bolcsode@tata.hu e-mail címre elküldeni, vagy személyesen a Tata, Új út 14/a címre eljuttatni, 2022. 03. 11-ig.

Az áprilisi beiratkozáskor nem kell majd ismételten kitölteni és elküldeni a 2022/2023-as nevelési évre a bölcsődei felvételi kérelmet akkor, ha az elsődleges igényfelméréskor már jelentkeztek. Automatikusan felvételi kérelemként tartjuk nyilván, amíg nem kérik annak törlését. A felvételi kérelmek elbírálása a hivatalos beiratkozási időszak után lesz, melyről a szülők e-mailben kapnak értesítést.

Kérjük, segítsék a mellékelt felvételi kérelmek kitöltésével és mielőbbi visszaküldésével munkánkat a kisgyermekek napközbeni ellátásának megszervezése érdekében!További információ a 06-30/691-0021-es telefonszámon kérhető.

Tatai Csillagsziget Bölcsőde

 

Bölcsődei felvételi kérelem- Újhegyi Bölcsőde-3

Bölcsődei felvételi kérelem- Csillagsziget Bölcsőde

Adatvédelmi tájékoztató a bölcsődei beiratkozással kapcsolatos adatkezelésről_2022-23