Elhunyt Dr. Sopov Krszto

Elhunyt Dr. Sopov Krszto háziorvos, a 6-os számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa.

Dr. Sopow Krszto 1939-ben született Görögországban. Az 1943-49 között zajló görög polgárháború végén a családjának a háborúban való részvétel miatt menekülnie kellett. A menekültek nagy részét az akkori szocialista országok fogadták be, édesapja Lengyelországba, egyik bátyja Bulgáriába, a másik Ausztráliába, ő pedig, 9 évesen harmadik fivérével Magyarországra került. Dégen, gyermekotthonban nevelkedett. Később Székesfehérvárra került, ott tanult tovább, bátyja, aki a történelemtudományok doktora lett, Budapesten élt. Családja múltja miatt a hazatérés szülőföldjére sokáig csak álom maradt számára. Honvágya nem csitult, csak akkor nyugodott meg egy kicsit, amikor 34 év elmúltával, 1983-ban ismét láthatta Görögországot, ismét találkozhatott édesanyjával.

1965-ben végzet általános orvosként a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, majd 1969-ben sebészeti, 1972-ben traumatológiai, 1998-ban pedig háziorvostan szakvizsgát tett. Tatabányán, a megyei kórház baleseti sebészeti osztályán helyezkedett el, majd több évig a traumatológián dolgozott. Az itt megszerzett széleskörű diagnosztikai tapasztalat a háziorvosi munkájában is nagy segítséget jelentett.

1974-ben került Tatára, a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetbe és haláláig, 47 éven át szolgálta itt a betegeit. Generációk nőttek fel, a szabad orvosválasztás rendszerében nagyszülők, szülők, gyermekek, unokák választották őt háziorvosuknak. Tata Város Önkormányzata 2016-ban címzetes főorvosi cím használatát tanúsító díszoklevél adományozásával ismerte el a több évtizedes háziorvosi munkáját.

2019-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által évente kiírt nemzet háziorvosa pályázaton, amely elsősorban a laikus közönség véleményére és a betegek hálájára, köszönetére épült, 281 pályázó közül kiválasztotta őt a zsűri a 10 legérdemesebb közé. Betegei nem csak a szakmai felkészültségét, hozzáállását, hanem lelkiismeretességét, emberiességét is kiemelték, aki mindig a megelőzésre helyezte a fő hangsúlyt, szűrővizsgálatokat javasolt, általános labort végeztetett, tanácsot adott az életvezetéshez, figyelmes szeretettel fordult a betegek és családjaik felé, ha kellett lelki támaszt is nyújtott, megszervezte a szakorvosi vizsgálatokat és konzultált is kollégáival, folyamatosan követte a betegei állapotát. Nem csak gyógyított, hanem igyekezett segítséget nyújtani a betegek szociális problémáiban is, s még súlyos betegségének szakaszaiban is érdeklődött paciensei iránt. Soha nem panaszkodott,  gondoskodott megfelelő helyettesről, hogy a távollétében se  maradjanak ellátatlanul a betegei. Empátiájával és nagy tapasztalatával segítette az emberi kapcsolatok kialakítását, adományokkal, gyógyszerekkel támogatta a határon túli magyar településeken élőket.

Szerette a sportot, NB 1-es labdarúgó és röplabdás volt, nem főállású sportorvosként is dolgozott, de hobbija és igazi szenvedélye a sakk maradt egész életében.

Görögországot szülőhazájának, Magyarországot pedig felnevelő hazájának tartotta. Mindenki tudta róla, mert sok helyen és többször elmondta, hogy sokat köszönhet a Magyar Hazának, amely kisgyermekként befogadta, hálás amiért felnevelte és lehetőséget kapott a tanulásra, hogy orvos legyen. Szaktudásával, mély humánumával szolgálta az embereket, de mindig úgy érezte, hogy mégsem tudja teljesen visszaadni és meghálálni az embereknek azt, amit ez az ország biztosított a számára. Hivatását, az emberek gyógyítását több mint öt évtizeden át a hippokratészi eskü jegyében, az emberi méltóság tiszteletben tartásával, hatalmas tudással és határtalan alázattal végezte.

Dr. Sopov Krszto 2021 szeptemberében Tata Város Önkormányzatától háziorvosi praxisának munkaközösségével együtt kapta meg a Dr. Mészáros Gábor emlékérmet, mellyel az önkormányzat mondott köszönetet a 2020/21. évi világméretű koronavírus-járvány idején, a Tatán és térségében élők egészsége érdekében végzett áldozatkész szolgálatért és példamutató helytállásért.

Szomorú szívvel emlékezünk meg róla és köszönünk Neki mindent, amit városunkért, közösségünkért tett. Isten nyugosztalja!

Temetése 2022. február 5-én 15:00 órától lesz a tarjáni temetőben, előtte 14:00 órától lelki üdvéért szentmisét mutatnak be a tarjáni katolikus templomban.

Tata Város Önkormányzata mély részvéttel osztozik a család fájdalmában.