Emléktáblát avattak Cs. Kiss Ernő tiszteletére

A Szövetség Tatáért Alapítvány szervezésében avattak emléktáblát Cs. Kiss Ernő tatai fafaragó művész egykori lakóházánál, a Széchenyi utca 28. szám alatt április 24-én.

A 2018-ban elhunyt Cs. Kiss Ernő 1929-ben született Csíkjenőfalván, a Kárpátok és a Hargita közti kis székely faluban. Az ott élő székelység élő hagyományát, a faluközösség összetartó erejét egész életére kiható örökségként őrizte, művészete ebből táplálkozott. Iskoláit Csíkszeredán, Marosvásárhelyen és Kolozsváron végezte, s a II. világháború végén 16 évesen Magyarországra szökött. Először Debrecenben lett népi kollégista, majd az újjászerveződő néphadsereg kultúrtisztjeként a tatai laktanyában kezdett el dolgozni.  A honvédségtől a koncepciós perek idején eltávolították, ezt követően néptánccsoportot vezetett, moziplakátokat festett, és kirakatrendezőként is dolgozott. 40 évesen egy hazalátogatásakor rátalált gyermekkori faragásaira, s ez az élmény megerősítette benne, hogy a faragással kell foglalkoznia. Az Országos Népművészeti Egyesületben a fafaragó tagozat vezetője lett, táborokat szervezett, minden korosztálynak tanította a mesterséget. Önálló kiállításait nemcsak Magyarországon láthatta a közönség, külföldön is bemutatkozott alkotásaival.

Tatán Cs. Kiss Ernő több köztéri művével is találkozhatunk: az Öreg – tó partján az 1956-os kopjafával, a Fenyő téri emlékoszloppal, a Geológiai Múzeum bejáratának a székely, illetve a mester teóriája szerinti magyar kapujával. Az ő munkája többek között a Kapucinus Templom oltára, szentélyszéke, Szent Erzsébet és Szent Imre szobrai, és a Szent Korona oltár.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1998-ban Tata Városáért kitüntetésben részesítette, a népi fafaragás hagyományának őrzéséért, a népi kultúra népszerűsítése terén kifejtett tevékenysége elismeréseképpen. 2009-ben pedig újabb városi kitüntetésben részesült, Tata Város Zsigmond Király Díját kiemelkedő fafaragó művészi tevékenységéért, Tata művészeti életében való több évtizedes, meghatározó jelentőségű szerepvállalásáért, a város művészeti értékeinek gazdagításáért ítélte oda számára a képviselő-testület.

A táblaavatáson Horváthy Lóránt kuratóriumi elnök köszöntötte az emlékezőket. A körzet önkormányzati képviselője elmondta, a Szövetség Tatáért Alapítvány a Miniszterelnökségtől nyert támogatást tatai közösségépítő céljai megvalósítására, ennek a projektnek a részeként állíttatták az emléktáblát.

Az eseményen a művész életútját Rigó Balázs idézte fel. Tata alpolgármestere kiemelte, Cs. Kiss Ernő művein és tanításain keresztül mindig a magyarság erejét mutatta meg, s alkotásai nem csupán a jelennek, hanem a jövőnek is maradandó üzenettel szolgálnak, élő és éltető kapcsolatot jelentenek a Kárpát-medence tájai között.