Emléktáblát avattak Fellner Jakab egykori lakóháza helyén

A Fellner Jakab Emlékév programjainak sorában december 21-én emléktáblát avattak az építőmester egykori lakóháza és irodája helyén, az Ady Endre u. 9 szám alatti épület falán, a Fellner Jakab Emlékév Bizottság szervezésében.

Fellner Jakabot az otthona, a családja, és a személye köré szerveződött építési iroda egészen haláláig Tatához kötötte, s a 2022-es emlékév egyik kiemelkedő eredménye, hogy egykori házának és irodájának helyét – több másodlagos forrás feltárásával és értelmezésével – sikerült azonosítani. A Fellner Jakab nevét viselő helytörténeti közösségi oldal így ír erről: „Fellner tatai, helyesebben szólva tóvárosi letelepedésére legkorábbról egy 1747-es adat utal. Ekkor már közel két éve tartózkodott a Magyar Királyság területén. Esterházy József grófnak a tatai ispánnal kötött szerződése – az utókor számára igencsak szerencsés módon – rögzítette Fellner otthonának helyét is: „Posgay Gáspár […] Tó Városunknak feő uczajában volt bizonyos puszta teleken a’ legh közeleb mult ezer hét-száz negyven hetedik esztendőben kő Házat az egész Városnak ékessétésére épétet, kinek tudnia illik szomszédságában föllül azon városban letelepedet kű-Méves Pallérnak Felner Jakabnak, alul pedigh Csutorás jobbágyunk háza vagyon”. A „felül”, itt nyilván a városközponthoz közelebb eső, az „alul” pedig a központtól távolabb fekvő szomszédságot jelöli. Ezek szerint tehát Fellner Jakab háza a tatai ispán házának a tóvárosi főtér irányába eső szomszédságában állt. Tudjuk, hogy az ispán ingatlana a mostani Ady Endre utca 11. szám alatti házzal és a hozzá tartozó telekkel azonosítható. Ebből pedig az következik, hogy Fellner háza a mai 9. szám alatti telken állt!”

Stegmayer Máté történeti muzeológus, aki kiemelkedő szerepet vállal a helyi Fellner kutatásokban, a mögöttünk álló emlékév szakmai eredményességével kapcsolatban úgy nyilatkozott: – Az emlékév során számos pontatlanságot és kérdést tudtunk tisztázni, és bízunk abban, hogy nem csupán a szakemberek, hanem az eseményeink, programjaink iránt érdeklődők számára is sikerült ezzel érdekes, új információkkal szolgálnunk.

A december 21-én felavatott emléktáblán a következő szöveg olvasható:

Fellenthali Fellner Jakab (1722-1780) Tata építőmestere, a későbarokk magyar építészet kiemelkedő alakja, akinek épületei számos település városképét határozták meg. Születésének 300. évfordulóján egykori lakóháza és irodája helyén állíttatta a Fellner Jakab Emlékév Bizottság.

Rigó Balázs alpolgármester az emlékév összegzéseként a tábla leleplezésének helyszínén hangsúlyozta: – Visszatekintve erre az esztendőre elmondhatjuk, hogy megvalósultak a céljaink, hiszen az volt az elképzelésünk, hogy minden korosztályt megszólítsunk a programjainkkal. Ezt a célt szolgálták többek között a konferenciák, a kiállítások, a városnéző séták, a különböző kirándulások, a játékok, a helytörténeti oldalunk, a képregény vagy a memóriakártyák. Egy olyan közösségi élményt adott ez az év, amely ünnep volt Tata számára, szép és méltó megemlékezés Fellner Jakabról.