Érvénytelen a helyi népszavazás, ugyanakkor a szavazók véleménye alátámasztja a városvezetés korábbi döntését

Érvénytelen lett a július 31-én megtartott tatai, helyi népszavazás, melyen a választópolgárok kevesebb, mint fele, 8361 fő jelent meg. A népszavazás eredményeiről augusztus elsején rendeztek sajtótájékoztatót a Városháza dísztermében.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a veszélyhelyzet miatt korábban szünetelt helyi népszavazási eljárás 2022. április 10-én folytatódhatott, amikor a Helyi Választási Bizottság ülésén a 2020. július 20-án benyújtott, majd hitelesített népszavazási kérdésekkel kapcsolatban a kezdeményezők által összegyűjtött aláírások ellenőrzésének eredményességéről döntött, megállapítva, hogy mindhárom kérdésre vonatkozóan összegyűlt a jogszabályban előírt számú aláírás.

Ezt követően a népszavazás elrendeléséről a törvény előírásai szerint Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, majd a Helyi Választási Bizottság június 2-i ülésén július 31-re tűzte ki a helyi népszavazást az alábbi kérdésekben:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre alkalmas út ne épüljön, és az ott már meglévő utat se lehessen kiszélesíteni?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. (XII.20.)) és helyi építési szabályzata (38/2005. (XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan, megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit?”

A témával kapcsolatban korábban Tata Város Önkormányzata 1500 levélre válaszolt, s 2020. július 17. és 27. között kilenc lakossági fórumot is szervezett az Öreg-tó mellé tervezett fejlesztés kapcsán. 2021. június 16. és 22. között az önkormányzat négy alkalommal tartott lakossági tájékoztatót a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról, emellett pedig a városvezetés egyeztetéseket folytatott a témában építészekkel, zöldszervezetekkel és a műemlékvédelem képviselőivel egyaránt.  A Tatai Televízió 71 alkalommal, több, mint 50 órányi adásidőben tudósított a témáról, Tata Város Facebook oldalán összesen 733.600 embert értek el a népszavazás témájához kapcsolódó videós bejegyzések, melyeket 314 ezer alkalommal tekintettek meg az érdeklődők, a posztokra 24.889 aktivitás érkezett. A Tatai Városkapu újságban, melyet kéthetente a postaládákba kézbesítenek és online is olvasható, 28 cikk, míg a tata.hu weboldalon 63 különböző bejegyezés jelent meg a népszavazással összefüggésben.

A tataiak július utolsó napján 6-tól 19 óráig adhatták le voksaikat 19 szavazókörben. A népszavazáson a szavazásra jogosult 20 560 tatai választópolgárból 8361 vett részt, az érvényes szavazólapok száma 8304 volt. Az első kérdésben 7878 az igen és 517 a nem szavazat, a második kérdésben 7800 az igen és 502 a nem szavazat, míg a harmadik kérdésben 7787 az igen és 526 a nem szavazatok száma. Tata Város Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy a helyi népszavazás érvénytelen, mivel azon a választópolgárok kevesebb, mint fele, 40,67%-a jelent meg.

Michl József az augusztus elsején megrendezett sajtótájékoztatón elmondta: -Az érvénytelen népszavazást erőteljes véleménynyilvánításnak kell tekinteni, amely megerősíti a képviselő-testület korábbi döntését, miszerint a Helyi Építési Szabályzaton, sem a telek beépíthetőségét illetően sem az esetlegesen odavezető út tekintetében nem módosított a meglévő, korábbi szabályozókon. Tata polgármestere hangsúlyozta: – A népszavazás eredménye a 1841-es helyrajzi számú telekre vonatkozóan tehát visszaigazolta a korábbi döntésünket, hiszen az erre vonatkozó szabályozáson nem módosított a képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata során, amikor 2022. február 23-i ülésén elfogadta a partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló határozatot. A 1841-es helyrajzi számú ingatlanhoz vezető útra vonatkozó kérdés esetében szintén az önkormányzati álláspont megerősítéséről beszélhetünk, mivel a szomszédos telkeken az önkormányzatnak nem áll szándékában gépjármű-közlekedésre alkalmas utakat építeni, mint ahogy a már meglévő út szélesítését sem tervezi.  Michl József kiemelte: – A részvételi adatokból jól látható, hogy Szalay Ildikó, az aláírásgyűjtés és a népszavazás kezdeményezője kampányának köszönhetően sikerült a korábban aláírók számánál egy kicsivel több szavazót mozgósítani. A városvezetés a politikai közösségünkkel együtt tudatosan nem vett részt a kampányban azért, hogy a népszavazás ne kapjon politikai színezetet és ezzel senkit ne befolyásoljon vagy tartson távol a személyes véleménynyilvánítástól. Ezzel szemben az ellenzéki pártok folyamatosan magukhoz vették a kezdeményezést a kampány során.

A városvezető köszönetet mondott dr. Horváth József jegyzőnek, a Helyi Választási Iroda vezetőjének, Tata Város Helyi Választási Bizottsága és a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak, akik részt vettek a népszavazás lebonyolításában. Köszönet minden tatainak, aki, akár azzal, hogy élt vagy akár azzal, hogy nem élt a szavazati jogával, véleményt nyilvánított a kérdésben – fogalmazott Michl József.