Évi első ülésükön tárgyaltak a tatai képviselők

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-án tartotta évi első ülését a Városháza dísztermében, ahol a képviselők 14 napirendi pontot tárgyaltak.

A napirendek előtt Michl József polgármester emlékezett meg a napokban elhunyt Varga Istvánnéról, a Tata tankönyv megalkotójáról. Az ülés utáni sajtótájékoztatóján a városvezető úgy fogalmazott: – Varga Istvánné tanárnő, énekkarvezető, turisztikai szakember nagyon sok városi programot segített munkájával, könyveket írt Tatáról és ő készítette a Tata tankönyvünket, amelyért örökké hálával tartozunk neki. 2013-ban munkásságáért a Képviselő-testület Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesítette. Hálás szívvel emlékezünk meg róla és köszönünk mindent, amit a közösségünkért tett. Isten nyugosztalja, önkormányzatunk mély részvéttel osztozik a család fájdalmában.

A januári ülésen egy-egy napirendi pont foglalkozott gazdasági társasághoz illetve vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó témával. Sor került a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására, melynek nyomán, miután hosszú egyeztetés-sorozatot követően decemberben az önkormányzat tulajdonába került az egykori HVDSZ (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) üdülőépület együttes a Fényes Forrásvidék területén, annak üzemeltetése a Városkapu Zrt. feladata lesz a jövőben. Emellett egy városfejlesztési megállapodást is megszavaztak a képviselők a Modern Lakások 2017. Kft.-vel, mely a városi piac melletti társasházak építője. A megállapodás része, hogy az ingatlanok mellett 20 új parkoló épül, s megvalósul az érintett terület végleges rendezése is.

A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések sorában fogorvosi és felnőtt háziorvosi körzettel kapcsolatos döntések is születtek. Michl József elmondta: – A tatai 5. számú fogorvosi körzetbe új fogorvos érkezik Dr. Lizanecz-Kovács Zsófia fogszakorvos személyében, akit nagy szeretettel fogadunk. A 6. számú felnőtt háziorvosi körzetben pedig Nagy Mária doktornő fog helyettesíteni szeptember végéig, s azt reméljük, hogy ezen körzet ellátásának a hosszú távú, végleges megoldása is hamarosan megtörténik.

Az év első ülésén a képviselők szavaztak a Tatai Bartók Béla Óvoda valamint a Kuny Domokos Múzeum intézményvezetői munkaköreire vonatkozó pályázatok kiírásáról, és több beszámolóról is tárgyaltak. Ezek között szerepelt a Tata Települési Értéktár Bizottság 2021. évi munkáját összegző tájékoztató. A bizottság a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzati képviselők, civil szervezetek vezetői valamint az intézményvezetők együttműködésére is számít annak érdekében, hogy az egykori és mai Tata értékeit megőrizzük és a következő generáció számára közvetítsük.

A napirendek között szerepelt a Tata város területén található karsztvizekről és forrásokról szóló beszámoló, melyről Michl József így nyilatkozott: – Ez egy olyan téma, amellyel folyamatosan foglalkozunk, ezért a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal egy nagyon részletes szakmai beszámolót készített a karsztvizekkel kapcsolatban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy hála Istennek nagyon sok tatait érdekel ez a téma. Az, hogy visszatértek a forrásvizeink és újra széppé teszik a város egyes részeit, egy örömteli dolog, de persze mellette problémákat, megoldandó feladatokat is jelent. A beszámoló végigveszi az eddigi eredményeinket, mindazt, amit már elvégeztünk és azokat a feladatokat is, amelyek még hátra vannak a visszatérő források ügyével kapcsolatban. Az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat a következőket tartalmazza:

-tájékoztatásul megküldjük a Tata területén a karsztvízszint emelkedés okozta feladatok ellátását megalapozó vizsgálatok és szakértői feladatok ellátásának elvégzésére készített tervdokumentációt az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója részére,

-konferenciákat szervezünk az Által-ér Szövetséggel és a Magyar Hidrológiai Társasággal együttműködve Tata aktuális karsztvíz rendszerének teljes körű megismerése érdekében,

-tudományos megalapozottságú tanulmánykötetet készíttetünk Tata karsztvíz rendszerének és felszíni vizeinek, valamint barlangjainak és karsztjelenségeinek a 2020-as évek elején tapasztalható, mérhető állapotáról,

-valamint bővítjük, továbberősítjük a meglévő együttműködést a szakmailag érintett felsőoktatási intézményekkel.

A polgármester hozzátette: – Ellenzéki képviselőtársaim beadtak egy módosító javaslatot ehhez a határozati javaslathoz, amely végül a két ülés közti témák közé került be a Tatabánya-Komárom közti vízvezeték építésével összefüggésben, a tatai Fényes kút feltételezett bekapcsolását illetően. Ezzel kapcsolatosan elsősorban a javaslatomra az a döntés született korábban, hogy a hatóság alaposan és kiemelten vizsgálja meg az ügyet, s egy környezetvédelmi hatástanulmányt kell készíteni arról, hogy a Tatabánya-Komárom vízvezetékhez hozzá lehet-e kötni, rá lehet-e kapcsolni a Fényes kutat. Erre vonatkozóan javasolt egyféle megfogalmazást az ellenzék, amit az ülés közti szünetben is leegyeztetve tárgyaltunk tovább, s így született egy határozati javaslatunk azzal a kiegészítéssel, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak is küldünk egy levelet, melyben arra kérjük, hogy kiemelten kezelve gondolják végig, biztosan szükség van-e a tatai kút bevonására a távvezeték kiépítésekor.

Mint minden hónapban, így januárban is megkapták a képviselők azt a tájékoztatót, mely az Európai Uniós pályázatokról és a Magyar Kormány által biztosított támogatásokról ad aktuális képet. Michl József tájékoztatott arról, hogy az önkormányzat újabb pályázatok beadását tervezi. Egyrészt szeretnék a városi kerékpárút hálózatot tovább bővíteni, így a tópart és a Dunaalmás felé futó kerékpárút összekötését tervezik megvalósítani azzal a kiegészítéssel, hogy az Új út – Fényes fasor kereszteződésében megépülhessen végre a körforgalom. A másik téma, hogy a vizeink rendezésének folytatásaként az Új úton és környékén lévő házak pincéinek a problémái megoldódjanak, valamint a Május 1. út 45-ös társasház alatti forrásvíz kivezetése – ami részben már lezajlott – véglegesen, egy komoly pályázati támogatással megtörténjen. Emellett a Szent Kereszt Plébániatemplom mögötti parkoló vízrendezésére szeretne még idén az önkormányzat pályázatot benyújtani.

A képviselők, az ülés végén két előterjesztést zárt körben tárgyaltak. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő rendes ülését várhatóan február utolsó szerdáján tartja majd.