Évnyitó ülését tartotta a Városházán a képviselő-testület

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 31-én tartotta idei első ülését a Városháza dísztermében, ahol 16 napirendi pontot tárgyaltak.

Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések között került sor a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet jogszabályváltozás miatti módosítására, valamint az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról illetve a város tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletek módosítására. Ezt követően a januári ülésen a képviselők egyeztettek arról a tájékoztatóról, mely a tatai helyi közösségi közlekedés helyzetéről számol be. Városunk helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózatát a Volánbusz Zrt. működteti. A járatok tényleges igénybevételéről az évente elvégzett utasszámlálások adataiból lehet következtetni. Az utazási szokások megismerése érdekében az önkormányzat a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak közreműködésével 2023-ban három alkalommal végzett teljes körű utasszámlálást valamennyi helyi járaton júniusban, augusztusban valamint novemberben. Az utasszámlálások adataiból kiderül, hogy 2019-hez viszonyítva tovább csökkent a járatok kihasználtsága. Az ülést követő sajtótájékoztatóján Michl József polgármester a témában úgy nyilatkozott: – Tavaly év végén arról döntöttünk, hogy kvázi ingyenessé tesszük Tatán a tömegközlekedést, ami egészen pontosan azt jelenti, hogy rendkívül alacsony áron lehet bérleteket és jegyeket venni, melyekkel bármelyik helyi járaton utazhatunk. Tárgyalunk arról, hogy a postán is lehessen majd helyi bérletet vásárolni, és jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy vegyen is egy bérletet, mert bármikor jól jöhet, hogy buszra tudunk szállni, akik pedig napi szinten használják a tömegközlekedést, azoknak nagy segítség lesz a tarifaárak jelentős csökkenése. Természetesen dolgozunk a fejlesztéseken is, és jó esélyünk van arra, hogy a kormányzat által meghirdetett közbeszerzés sikere esetén mi is kaphatunk elektromos hajtású buszokat, reményeink szerint öt ilyen teljesen új autóbuszt kaphat a jövőben Tata.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete tavaly december 21-i ülésén hozott határozatával 2024. február 1-től jelentősen csökkentette a helyi járati közlekedés díjait, és alapvetően megváltoztatta annak tarifarendszerét, a változásokról részletesen olvashatnak a tata.hu weboldalon megjelent külön tájékoztatónkban.

A Városházán értékelték az önkormányzat által kötött köznevelési szerződéseket, közművelődési megállapodásokat és gyermekjóléti ellátási szerződéseket is. Az önkormányzat egyes köznevelési és közművelődési, valamint szociális és gyermekjóléti feladatai ellátásának biztosítása érdekében megállapodásokat kötött helyi civil szervezetekkel, közösségekkel. Ezek a támogatott szervezetek önkormányzati feladatokat látnak el, vagy olyan kiemelt városi, önkormányzati rendezvény lebonyolítását végzik, amely az önkormányzat feladata. Az ülésen a Tatai Református Egyházközség, a Juniorka Alapítvány, a Pötörke Népművészeti Egyesület, a TIT Komárom-Esztergom Vármegyei Egyesülete, a Tatai Kenderke Néptáncegyesület, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, a Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. és a Peron Music Foundation, Zeneműkiadó és Tehetséggondozó Alapítvány beszámolóiról szavaztak.

A képviselők januárban tárgyaltak a Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézmény feladatellátási helyének kijelöléséről is. A témában Michl József tájékoztatott arról, hogy a Szivárvány Óvoda felújításának újabb üteme kezdődött el tavaly, s ezért új csoport nem indulhatott, a meglévő csoport pedig a Fürdő utcai óvodában kapott helyet. A felújítás befejezését követően az önkormányzat a Szivárvány Óvoda épületében egy speciális intézményt szeretne létrehozni együttműködve a tankerülettel vagy a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel. Ebbe a speciális óvodába a nehézségekkel küzdő, különleges nevelést igénylő gyermekek járhatnának, ami nagyon nagy segítség lenne az érintett családoknak, különösen azért, mert ilyen óvoda jelenleg csak Komáromban és Kömlődön van a térségünkben.

A beszámolók, tájékoztatók sorában a képviselő-testület január utolsó napján Tata Város Ifjúsági stratégiájáról, az „Európa Ifjúsági Fővárosa – Tata 2027” pályázat koncepciótervéről, a város aktuális pályázatairól, valamint a felszín alatti és felszíni vizeink jelenlegi állapotáról is egyeztetett.

Tata Város Ifjúsági Stratégiájának megalkotása érdekében elkészült egy, az ifjúság életkörülményeinek feltárására irányuló elemzés. Az ennek során megtartott interjúk, a fiatalok körében végzett kutatások valamint a stratégia hozzájárulnak ahhoz, hogy a képviselő-testület reális, a fiatalok tényleges helyzetét tükröző, összetett ifjúságképpel rendelkezzen. A stratégiában az önkormányzat meghatározza, rendszerezi a célokat és eszközöket, megnevezi a nyújtott szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos irányokat is. A stratégia elkészítése során több egyeztetés zajlott Tata Város Diákönkormányzatával, emellett a sikeres együttműködést megalapozva 2021. október 12-én megalakult az Ifjúsági Kerekasztal, azzal a céllal, hogy összefogja az ifjúsággal foglalkozó szakembereket, válaszokat találjon az aktuális szakmai kérdésekre, célokat, feladatokat határozzon meg a jövőre nézve. A stratégia végleges változatához beérkezett javaslatok, illetve az „Európa Ifjúsági Fővárosa 2027 – Tata” pályázattal összefüggő kiegészítések beépítésével készült el városunk Ifjúsági Stratégiája, melyet az érdeklődők megtalálnak a tata.hu weboldalon.

Az önkormányzat, a diákönkormányzattal és helyi ifjúsági, valamint civil szervezetekkel együttműködve 2024 februárjában nyújtja be az „Európa Ifjúsági Fővárosa 2027-Tata” elnevezésű pályázatát, melynek előkészületeiről az elmúlt hetekben már többször is beszámoltunk. A pályázatot a strasbourgi Európa Tanács mellett működő Európai Ifjúsági Fórum hirdeti meg minden évben. Célja a fiatalok helyi közéleti szerepvállalásának, részvételének ösztönzése és az európai identitás erősítése. Minden alkalommal egy új európai város kap lehetőséget arra, hogy egy éven keresztül bemutassa innovatív ötleteit, projektjeit és tevékenységeit, amelyekkel felerősíti a fiatalok hangját, és új, ifjúsági szemléletet visz az adott település életének minden aspektusába. A jelentkező önkormányzatokat és a résztvevő ifjúsági egyesületeket arra ösztönzi a háromfordulós pályázat, hogy mutassanak be egy olyan sokoldalú programot, amely rávilágít az ifjúság részvételére vonatkozó elképzeléseikre és azokra a tervekre, amelyekkel jobb környezetet kívánnak teremteni a fiatalok számára a városukban.  A témáról Michl József elmondta: – Az Ifjúsági Stratégiáról már korábban is egyeztetett a testület, az anyagot mára tovább finomította Rigó Balázs alpolgármester. A stratégia elfogadásával újabb hátteret biztosítottunk ahhoz, hogy megpályázzuk az Európa Ifjúsági Fővárosi címet, ennek a pályázatnak az ötlete és kidolgozása is Rigó Balázs nevéhez fűződik.

A képviselők havi rendszerességgel kapnak részletes tájékoztatást a felszín alatti és felszíni vizek aktuális állapotáról. Michl József sajtótájékoztatóján ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: – Ahogyan arról már hírt adtunk, a tavalyi csapadékmennyiség meghaladta városunkban a 800 millimétert, és ennek nyomán látható és érzékelhető a tatai források szintjének emelkedése. Érdemes ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy a hónap folyamán Tatabányán tartottak egy olyan közgyűlést, melyen a víz volt a téma, és ahol a vármegyeszékhely polgármestere kijelentette, hogy semmilyen veszély nem fenyegeti a tatabányai ivóvíz ellátást, ebből adódóan a tatait sem. Az egyik szakértő a rendezvényen arról is beszélt, hogy Tata milyen derekasan állt ki azért, hogy a Fényesen lévő kútból ne táplálhassanak forrásvizet a most épülő vízvezetékbe. Ugyancsak jó hír, hogy egy új, biztonságot adó vízvezeték épül, ami azt jelenti, hogy a meglévő mellett egy újabb csövön is fog érkezni karsztvíz városunkba a vízaknából, a Kálvária dombon lévő víztárolókba, ami abszolút biztonságossá teszi Tata ivóvízellátását. Emellett szintén fontos adat, hogy Tatán az ipari célú vízfelhasználás nagyságrendileg az összes vízfelhasználás 3%-a, tehát elenyészően kicsi az a vízmennyiség, amit nálunk nem lakossági célra használnak fel. A jövőben ezt az adatot is folyamatosan monitorozni fogjuk, hogy beszámolhassunk arról, ha bármilyen módon változna.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő rendes ülését várhatóan február utolsó szerdáján tartja majd.