FELHÍVÁS – Városi kitüntetések adományozására

Kiemelt kép a FELHÍVÁS – Városi kitüntetések adományozására című bejegyzéshez

A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet alapján lehetőség van arra, hogy április 30. napjáig a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított helyi kitüntetések 2023. évi adományozását kezdeményezzék:

  • a képviselő-testület tagjai,
  • a tatai lakóhellyel rendelkező magánszemélyek,
  • a tatai székhellyel bejegyzett intézmények, gazdasági társaságok, egyesületek, egyházak és civil szervezetek.

 

Az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:

 

  • Tata Város Zsigmond Király Díja

azon magánszemélynek adományozható, aki tevékenységével a város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, országosan vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét, rangját növelte.

 

  • Tata Város Mátyás Király Díja

azon magánszemélynek adományozható, aki a város közössége érdekében a humánszolgáltatás területén (szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási és sport) kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.

 

  • „Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst vagy bronz fokozatban

azon személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik/amelyek Tatán tevékenykednek és szakterületükön a város egészéért végzett magas fokú szakmai tevékenységgel öregbítik városunk hírnevét.

 

  • Tata Város Díszpolgára cím

azon magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő személynek adományozható, aki többek között tevékenységével, illetve adományaival a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, fejlődésében kiemelkedő érdemeket szerzett; országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenysége révén a város ismertségét, rangját növelte vagy növelheti, kapcsolatainak körét bővítette vagy bővítheti.

 

A kezdeményező aláírásával ellátott javaslatokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet 2023. április 30. napjáig eljuttatni Tata Város Polgármestere részére postai úton, aláírással ellátva elektronikus úton – polgarmester@tata.hu – vagy személyesen.

 

A formanyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról (csatolt melléklet) (www.tata.hu) vagy igényelhető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal szervezési ügyintézőjénél (2890 Tata, Kossuth tér 1. I. emelet 117-118. iroda, tel: 34/588-641).

 

A kitüntetések adományozásáról szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet teljes szövege az önkormányzat honlapján olvasható.

                                                                   

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

1.melléklet – Kitüntetés adományozására

Felhívás kitüntetések adományozása

Adatkezelési tájékoztató – kitüntetések adományozása