Felhívás városi kitüntetések adományozására

A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet alapján lehetőség van arra, hogy április 30. napjáig
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított helyi kitüntetések
2023. évi adományozását kezdeményezzék:

 • a képviselő-testület tagjai,
 • a tatai lakóhellyel rendelkező magánszemélyek,
 • a tatai székhellyel bejegyzett intézmények, gazdasági társaságok, egyesületek, egyházak és civil szervezetek.

 

Az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni 

 • Tata Város Zsigmond Király Díja
  azon magánszemélynek adományozható, aki tevékenységével a város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, országosan vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét, rangját növelte.
 • Tata Város Mátyás Király Díja
  azon magánszemélynek adományozható, aki a város közössége érdekében a humánszolgáltatás területén (szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási és sport) kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.
 • „Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst vagy bronz fokozatban
  azon személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik/amelyek Tatán tevékenykednek és szakterületükön a város egészéért végzett magas fokú szakmai tevékenységgel öregbítik városunk hírnevét.
 • Tata Város Díszpolgára cím
  azon magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő személynek adományozható, aki többek között tevékenységével, illetve adományaival a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, fejlődésében kiemelkedő érdemeket szerzett; országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenysége révén a város ismertségét, rangját növelte vagy növelheti, kapcsolatainak körét bővítette vagy bővítheti.

A kezdeményező aláírásával ellátott javaslatokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet 2023. április 30. napjáig eljuttatni Tata Város Polgármestere részére postai úton, aláírással ellátva elektronikus úton – polgarmester@tata.hu – vagy személyesen.

A formanyomtatvány igényelhető a hivatal szervezési ügyintézőjénél vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.tata.hu).

A kitüntetések adományozásáról szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet teljes szövege az önkormányzat honlapján olvasható.

        Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

 

1.melléklet – Kitüntetés adományozására

Adatkezelési tájékoztató – kitüntetések adományozása