Fellner emlékezet játék – 11. forduló

Tata Város Önkormányzata ismét játékra hívja a Fellner Jakab barokk építész élete és munkássága iránt érdeklődőket, a Fellner-emlékezet játék 11. fordulójában.

Év végéig havonta két alkalommal egy-egy feladványt jelentetünk meg a Tatai Városkapu újságban és az interneten. A helyes választ beküldők között fordulónként kb. 10 ezer forint értékű tárgy- és könyvjutalmat sorsolunk ki. A mind a tizenkét feladványt helyesen megoldók külön sorsoláson vesznek részt, amelynek fődíjai egy okosóra és egy könyvcsomag lesznek.

A 11. fordulóban hét kérdést teszünk fel, melyekre a lehetséges válaszokat képes formában találják meg a játékosok. Minden képhez tartozik egy-egy betű, s a helyes válaszokhoz tartozó betűk összeolvasásával egy olyan művész vezetéknevét kapjuk meg, akinek fő műve szorosan kapcsolódik Fellner Jakab egyik legjelentősebb alkotásához.

A megoldásokat e-mailben várják a szervezők 2022. december 12-én éjfélig a fellner.jakab.300@gmail.com címen, vagy papír alapon legkésőbb ugyancsak december 12-én a Városháza bejáratánál lévő postaládába bedobva vagy a portán leadva. A megoldáson tüntessék fel a játékos nevét, és papír alapú beküldés esetén a telefonszámát is!