Gratulálunk városunk idei kitüntetettjeinek!

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezésében idén az esős időjárás miatt a Szent Kereszt Plébániatemplom adott helyet az államalapító Szent István királyunk tiszteletére szervezett ünnepségnek augusztus 20-án.

A program szentmisével kezdődött, melyet Havassy Bálint plébános mutatott be, ezt követte az ünnepi műsor ökumenikus kenyéráldással és a városi kitüntetések átadásával.

„Születésnapot ünneplünk, egy nagy döntés napját, a szent király akaratnyilvánításának nagyszerűségét, ezer évre kiható csodáját” – kezdte ünnepi beszédét augusztus 20-án Michl József. Tata polgármestere így fogalmazott: – A két évvel ezelőtti ünnepen arról beszéltünk, hogy nálunk is megjelent az egész világot bejáró, sokak életét követelő járvány. Tavaly ezt tetézte még a nyári óriási jégverés és kár, idén pedig itt van a szomszédunkban dúló háború és annak minden szorongató és megnyomorító hatása, valamint szenvedjük, szenvedtük az aszályt is. Ilyenkor érdemes és igazából kötelező visszakeresni nagyjaink életbölcsességét, máig ható üzenetét. Újra vegyük csak elő Szent István életéből, döntéséből, intelmeiből üzeneteit, és szívleljük meg. A hitünk megőrzéséről, a tisztelet megadásáról, a türelem és az igaz ítélet gyakorlásáról, a bölcsesség súlyáról, az ősök követéséről, a fiak gyámolításáról, az irgalmasságról, a szeretet gyakorlásáról, az imádságról, alázatosságról, mértékletességről, szemérmességről, szelídségről. A szent királynak fiához, Szent Imréhez írt gondolatai mindegyike húsbavágóan igaz ma is. Ezen a szellemi és erkölcsi úton biztosabban van esélyünk nehézségeinket megoldani, életben maradni, a békességet és a boldogságunkat megteremteni.

A városvezető, utalva az eseményen átadott idei kitüntetésekre, kiemelte: – Hálásan köszönünk meg ezen a szép ünnepen minden összefogást, erőfeszítést, igyekezetet, minden egyéni és közösségi munkát, melyet az itt élő tataiak városunkért tettek. Köszönetünk jeleként kiemelten is kifejezzük képviselőtársaimmal együtt elismerésünket azoknak, akik hivatásukkal, szorgalmukkal, türelmükkel, a világunk jobbításának szándékával dolgoznak és élik életüket másokért. Közülük választottuk ki azokat, akiket ma városi kitüntetésben részesítünk.

A Szent Kereszt Plébániatemplomban Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője is megosztotta gondolatait az ünneplő közösséggel. Bencsik János kiemelte: – Közös érdekünk a béke, a békéhez erő kell, az erőhöz pedig egység…Az erőnek három pillére van: az első a szelídség, a második a kitartás, a harmadik pedig a könnyed elegancia. Ezek adják az igazi erőt.  Az erő nem hatalmaskodik, nem áll bosszút, nem támad, de ha szükséges, akkor megvédi magát, megvédi azt az összetartó közösséget, amelynek birtokában van a szelídség, a kitartás és a könnyed elegancia. Az erő mellett a másik fontos gondolat Szent István napján az egymásba vetett bizalom, ugyanis egység, megtartó erővel bíró erős közösség csak a kölcsönös bizalomra, az egymásba vetett bizalomra épülhet. Bencsik János hozzátette: – Valóban nehéz időket élünk, amikor összeadódnak a nehézségek, s azt tapasztaljuk, hogy minden a feje tetejére áll. Ilyenkor kevesek vagyunk egyedül, külön-külön elveszünk, de ha van erős, megtartó családunk, helyi és nemzeti közösségünk, akkor képesek leszünk megmaradni.

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022-ben nyolc városi kitüntetést adományozott, melyeket a hagyományoknak megfelelően augusztus 20-án adtak át:

 

Tata Város Zsigmond Király Díja kitüntetésben részesült Dr. Kemecsi Lajos muzeológus, néprajzkutató, a Kuny Domokos Múzeum volt muzeológusaként, valamint a Néprajzi Múzeum főigazgatójaként a Kárpát-medence és benne Tata néprajzi kincseinek, a tatai fazekasság hagyományainak megőrzéséért végzett kimagasló szakmai munkájának elismeréseképpen.

Tata Városáért kitüntetés arany fokozatában részesült az Egressy Kórus és Kamarakórus, az országos és nemzetközi fesztiválokon, versenyeken elért kimagasló teljesítményének, valamint Tata kulturális és művészeti életének gazdagítása érdekében végzett több évtizedes munkásságáért.

Tata Városáért kitüntetés arany fokozatában részesült Varga Katalin, a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet nővére, szakmai elhivatottsága, fáradhatatlan munkabírása, a tatai gyógyulni vágyók iránti felülmúlhatatlan empátiája és türelme elismeréseképpen.

Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült Fekete Éva, a Csillagsziget Bölcsőde intézményvezetője, a tatai bölcsődei ellátás magas minőségű szakmai fejlesztésének, a csecsemő-és kisgyermeknevelő szakos hallgatók gyakorlati képzésének kiváló megszervezéséért.

Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült Csonka Péter, a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi vezetője, az országosan is rendkívüli ismertséget szerző tatai Vadlúd Sokadalom szervezéséért, valamint Tata természeti örökségének védelme érdekében végzett sokoldalú és szemléletformáló tevékenysége elismeréseképpen.

Tata Városáért kitüntetés bronz fokozatában részesült Németh- Zwickl Nikoletta, a Szociális Alapellátó Intézmény vezetője, Tata és a kistérség szociális alapellátásának magas színvonalú megszervezéséért, a pandémia idején és a háborús menekültek megsegítéséért végzett áldozatos munkájáért.

Tata Városáért kitüntetés bronz fokozatában részesült Fórizs Sándorné, a Kőkúti Általános Iskola technikai dolgozója, gondnoka és portása, a tatai oktatásügy technikai támogatásában végzett évtizedeken át tartó lelkiismeretes, példaértékű, segítőkész munkájának elismeréseképpen.

Tata Város díszpolgára címet vehetett át E. Szabó Margit iparművész, textiltervező, rendkívüli textil- és kárpitművészeti munkájának, és ezáltal szülővárosa, Tata hírnevének, ismertségének növelése érdekében végzett kimagasló művészeti tevékenységének megbecsüléseképpen.

A díjazottaknak ezúttal is szívből gratulálunk, munkájukhoz a jövőben is  örömet, sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Az ünnepségen közreműködött Jenei Márta, a MH. 25. Klapka György Lövészdandár Zenekar Balázs Attila őrnagy vezényletével, a Csevergő Énekegyüttes, a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola és a Pötörke Népművészeti Egyesület növendékei.