Hasznos információk az április 3-i országgyűlési választásról és népszavazásról – IV.

Hazánkban 2022. április 3. napjára (vasárnapra) tűzték ki az országgyűlési képviselők választását és az országos népszavazást. Az Országgyűlés 199 tagjából 106 képviselőt egyéni választókerületben választanak meg, 93 képviselő pedig listáról szerezhet mandátumot.

Tata város a Komárom-Esztergom megyei 01. országgyűlési egyéni választókerületbe tartozik, Tatabánya, Baj, Szárliget és Vértesszőlős településekkel együtt.

Az országgyűlési képviselők választásán a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok egyéni jelöltre és országos listára (párt vagy nemzetiségi listára) szavazhatnak. A Magyarországon elismert nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárok választásuk szerint pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok pártlistára szavazhatnak.

Az országgyűlési választásokkal egy időben kerül megrendezésre az országos népszavazás.

Az országos népszavazáson a választópolgárok a következő négy kérdésben szavazhatnak:

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

Az országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás közös eljárásban kerül lebonyolításra. A választópolgárok a szavazókörben egyszerre adhatják le szavazataikat mindkét ügyben.

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítést kaptak a Nemzeti Választási Irodától 2022. február 11-ig. Az értesítésben szerepel a szavazókör címe, ahol a választópolgár a szavazatát leadhatja. Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, vagy az értesítőjét elvesztette, a Helyi Választási irodától kérheti – a személyazonossága igazolását követően – az értesítő pótlását. Az értesítő bemutatása a szavazóhelyiségben nem feltétele a szavazásnak. A tatai 24 szavazókör jegyzéke a www.tata.hu honlapon található, a következő linken: https://tata.hu/22270/2022_aprilis_3_orszaggyulesi_kepviselok_valasztasa_orszagos_nepszavazas.

Felhívom a figyelmet, hogy a 01. számú szavazókör területe kiegészült a Császár Attila utcával; a 22. számú szavazókör helyszíne megváltozott, a 22. számú szavazókör új címe Tata, Szélkút u. 1-3., Szélkút utcai Közösségi Ház (a korábbi helyiség a TANÉP Kft. Agostyáni utcai épülete volt). Az értesítő már a szavazóhelyiség új címét tartalmazza.

A választópolgárok a szavazóköri névjegyzéket megtekinthetik a Helyi Választási Irodában.

Az a választópolgár, aki az állandó lakcíme szerinti szavazókörben nem tud részt venni a szavazáson, az alábbi módokon és határidőben tud élni szavazati jogával.

 

Az átjelentkezési kérelem és a külképviseleti névjegyzék

2022. március 25. napján 16.00 óráig a választópolgár átjelentkezési kérelmet és külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelmet nyújthat be. A korábban benyújtott kérelmeket ezen időpontig lehet módosítani.

A kérelmek visszavonására az alábbiak vonatkoznak:

Az átjelentkező választópolgár az átjelentkezési kérelmét visszavonhatja

– levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig,

– személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

 

Mozgóurnával történő szavazás

Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, a szavazást megelőzően mozgóurnát igényelhet a helyi választási irodától, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.  Közös eljárás esetén a kérelem minden választásra vonatkozik.

A mozgóurna iránti kérelmet az alábbiak szerint lehet benyújtani:

– a Helyi Választási Irodához

  • levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) március 30-án (szerda) 16.00 óráig,
  • személyesen, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a választások hivatalos honlapján április 1-én (péntek) 16.00 óráig,
  • április 1-én (péntek) 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a választások hivatalos honlapján április 3-án (vasárnap) 12.00 óráig,

az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján, április 3-án (vasárnap), legkésőbb 12.00 óráig

  • meghatalmazott útján,
  • vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre.

Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen, ha az a szavazókör területén található.

Felhívom a figyelmet, hogy aki mozgóurnát kért és kérelmét nem vonta vissza április 1-én (péntek) 16 óráig, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával tud szavazni a kérelmében megjelölt címen!

A fenti kérelmek benyújtásán túl a választópolgár igénybe vehet akadálymentes szavazóhelyiséget, kérheti a szavazáshoz Braille-írásos sablon biztosítását, megtilthatja személyes adatainak kiadását.

Az a fogyatékossággal élő választópolgár, akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig kérheti, hogy a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe tegye át.

A szavazókör akadálymentességéről az értesítőn található információ.

A választópolgár 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig benyújtott kérelmére a választási iroda Braille-írással ellátott szavazósablont biztosít a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során.

 

Adatkiadás megtiltása

A választópolgárnak lehetősége van rá, hogy megtiltsa adatainak kiadását kampánycélra. A kérelemben a választópolgár a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatot is tehet.

 

Kérelmek benyújtása

A választópolgár a mozgóurna iránti, az átjelentkezésre, vagy a külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelmét személyesen vagy levélben Tata Város Helyi Választási Irodához (2890 Tata, Kossuth tér 1.) nyújthatja be, illetve a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu honlapon) ügyfélkapus azonosítással, vagy anélkül.  A Helyi Választási Iroda minden munkanapon 8.00 és 16.00 óra között áll a választópolgárok rendelkezésére.

A további kérelmek (akadálymentes szavazóhelyiségbe áthelyezés, Braille-írásos sablon, nemzetiségi névjegyzékbe vétel, valamint az adatok kiadásának megtiltása) a választások kitűzésétől függetlenül benyújthatók.

A kérelmek papír alapú benyújtásához használandó formanyomtatványok rendelkezésre állnak a Helyi Választási Irodában, illetve letölthetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról, vagy Tata város honlapjáról (ww.tata.hu, Választás aloldal).

A Helyi Választási Iroda a kérelem elbírálásáról értesíti a választópolgárt, a személyesen megjelentek részére a döntést átadja, a levélben, vagy a választások hivatalos honlapján érkezett kérelmek esetében a döntést megküldi a választópolgár lakcímére, illetve a kérelmező által megadott egyéb értesítési címre (tartózkodási hely, e-mail, fax.)

Amennyiben bármely a választást érintő egyéb kérdés merül fel, a Tata Város Helyi Választási Iroda (2890 Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai hivatali munkaidőben személyesen, vagy a 34/588-663, 34/588-637 és 34/588-614-es telefonszámokon, a 06-34-587-078-as fax számon, illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget, illetve tájékozódhatnak a www.valasztas.hu vagy a www.tata.hu honlapokon.

 

Dr. Horváth József
 jegyző,
HVI vezető