Húsz napirendi pontban tárgyaltak a képviselők a Városházán

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 30-án tartotta soros ülését a Városházán, ahol a képviselők ezúttal 20 napirendi pontban hoztak döntést.

A napirendi pontok előtt színes diplomás óvodapedagógust köszöntöttek a Városházán, ahol Jenei Ferencnének gratulált Michl József polgármester abból az alkalomból, hogy 65 évvel ezelőtt szerezte meg óvodapedagógusi diplomáját.

A novemberi ülés rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztései között szerepelt a Tata teljes közigazgatási területére vonatkozó új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat elfogadása, melyről sajtótájékoztatóján városunk polgármestere elmondta: – 2018-ban indult el az a munka, amelynek során újraírtuk Tata településszerkezeti és helyi építési szabályzatát, városunk számos pontján megváltoztatva azt. Hálás köszönet mindazoknak, akik ezt a munkát segítették, akár hivatali vagy szakmai oldalról, akár úgy, hogy szóban vagy írásban jelezték felénk a véleményüket. 25 szakhatóság ellenőrizte és véleményezte a tervezetet, amellyel kapcsolatban természetesen lakossági egyeztetéseket is lefolytattunk, és több százan szóltak hozzá a témához. Ezt követően az állami főépítész is elfogadta és most a képviselő-testület megalkothatta a rendeletet, melyet egyhangú igennel fogadtunk el. A tata.hu oldalra felkerül a teljes rendelet az összes térképpel, s a város főépítésze és munkatársai bárkinek szívesen segítenek a jövőben a január elsején életbe lépő szabályzattal kapcsolatos kérdésekben.

A szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban került sor a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában fizetendő térítési díjak felülvizsgálatára. A Kistérségi Társulási Tanács november 18-i ülésén elfogadta a térítési díj emelését, és felkérte a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy a témát terjesszék a képviselő-testületük elé véleményezés céljából. Michl József tájékoztatott arról, hogy 2019-ben állapítottak meg utoljára díjemelést, akkor 2950 forint lett a napidíja az ellátásnak, amit most 3600 forintra emeltek meg, január elsejei hatállyal. Ezt a díjat kell az ellátottnak megfizetni, amihez nagyságrendileg még a kétszeresét teszi hozzá a magyar állam, így tevődik össze a napidíj teljes összege.

A Városháza dísztermében tárgyaltak a helyi adókról szóló beszámolóról is, melyből kiderül, hogy az iparűzési adó teljesülése kedvezőbben alakult az előző évhez képest, ennek köszönhetően október 31-én 6,55 %-kal haladta meg a módosított előirányzatot. Az adatok alátámasztják, hogy a városban adózó cégek többsége stabil és kiegyensúlyozott helyzetben van, ami fontos eredmény az elmúlt két év veszélyhelyzetének tükrében, s összességében elmondható, hogy az adóbevételek a tárgyévben kedvezően alakultak. Tata polgármestere köszönetet mondott minden tatainak és tatai vállalkozásnak a precíz, pontos adófizetésért. Michl József kiemelte: – Idén a tervezettnél magasabb adóbevételünk lett úgy, hogy továbbra se emeltünk adót, hiszen hosszú évek óta az az elvünk, hogy nem az adókat kell növelnünk, hanem az adózók számát.

A képviselő-testület egyeztetett arról a tájékoztatóról, amely a jövő évi várható kiadásokról és bevételekről szól a 2023-as költségvetés elkészítéséhez. A következő esztendő költségvetésével kapcsolatban Michl József úgy nyilatkozott: – Ebben az előterjesztésben arról számoltunk be, hogyan látjuk most a jövő évi pénzügyi helyzetünket, és már látható, hogy nem lesz könnyű évünk. A jelenlegi háború és a brüsszeli szankciók következtében nagyon nehéz költségvetési időszak elé nézünk, tulajdonképpen a kötelező feladatokat tudjuk majd finanszírozni, és minden mást el kell halasztanunk.

Az ülésen a Volánbusz Zrt-vel kapcsolatban is született döntés. A megnövekedett üzemanyagárak a tatai autóbusz közlekedés költségeit is érintik, ami azt jelenti, hogy ebben az évben 100 millió forint többletet fizet ki az önkormányzat a Volánbusznak a helyi járatú autóbuszok közlekedési költségeinek veszteség-kompenzálására amellett, hogy a tataiak megveszik a jegyeiket, bérleteiket és a város megvásárolja a diákoknak a bérleteket. Emiatt kismértékben a bérletek és a jegyek ára is emelkedni fog a jövőben.

A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések között szerepelt egy tájékoztató a Tatai-járás munkaerő-piaci helyzetéről, többek között arról, hogy a térség munkaerő-piaci képe összességében továbbra is kedvező. Idén október végén a Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának nyilvántartásában 688 fő álláskereső szerepelt, ez 2,67 %-os relatív munkanélküliségi mutatót eredményez, az országos adat egyébként 3,72 %.

Pályázati témákkal kapcsolatosan újabb jó hírekről számolt be Michl József, aki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Tata a TOP Plusz-ból két új pályázati lehetőséget is elnyert. Egyrészt egy orvosi rendelő-központ kialakítására a Komáromi utca 2. szám alatti épületben, valamint kerékpárút fejlesztésre, melynek nyomán tovább fejlődhet a városon belüli kerékpárút-hálózat.

A képviselő-testület novemberi ülésén újabb döntéseket hozott az energiaárak növekedésével kapcsolatban. A városi takarékossági intézkedések nyomán, megváltozik a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár nyitva tartása. A könyvtár a jövőben heti 18 órában biztosítja majd olvasóinak a kölcsönzési lehetőséget, a kölcsönzés módjáról a tatai könyvtár weboldalán és közösségi média felületén találnak részleteket az érdeklődők.  Az olvasótermi szolgáltatás ugyan a következő időszakban nem lesz elérhető, de a könyvtári könyvek továbbra is kölcsönözhetőek.

A képviselők szavaztak arról is, hogy a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. december 23-tól 2023. január 6-ig igazgatási szünet lesz. Az igazgatási szünet időtartama alatt munkaidőben elérhető lesz az anyakönyvi ügyintézés, melyre kizárólag Tatán történt születés vagy haláleset anyakönyvezése esetére telefonos ügyeletet biztosítanak majd a 06/34/588-642-es telefonszámon. Az igazgatási szünet elrendeléséről a tataiak az önkormányzat kommunikációs felületein olvashatnak további részleteket.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete idei utolsó ülését várhatóan december harmadik szerdáján tartja majd.