Idén is köszöntötte az önkormányzat a város legnagyobb adófizetőit

Március 10-én rendezték városunk legtöbb adót fizető vállalkozásainak találkozóját, melyre idén is a Kiss Hotelben került sor.

Tata Város Önkormányzata jó partneri kapcsolatot ápol a helyi cégekkel, vállalkozásokkal, melyek jelentős mértékben hozzájárulnak városunk fejlődéséhez. Michl József polgármester már hagyományosan, minden esztendőben kötetlen találkozóra hívja a gazdasági élet meghatározó szereplőit, a legtöbb helyi adót befizető cégek vezetőit. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta: – Minden adózónak nagy köszönettel tartozunk, hiszen Tatán több, mint 5 ezer vállalkozás van. Ebből az önkormányzatnak háromezerrel van közvetlen kapcsolata, és ebből a háromezerből 100-150 szerepel a legnagyobb cégek sorában. Közülük valamivel több, mint tíz cég fizeti be a tatai adóbevétel 70%-át. Nagy köszönettel tartozunk a helyi munkaadóknak azért is, mert ők adnak megélhetést a tatai családok túlnyomó többségének. A városvezető az eseményen a mögöttünk álló pénzügyi évről, az idei fejlesztésekről és költségvetésről tartott tájékoztatót. Utóbbival kapcsolatban Michl József kiemelte: – Ebben a veszélyekkel teli évben az önkormányzatunknak stabil, takarékos és az üzemeltetést, a város működését biztosító költségvetést kellett megalkotnia, amit felelősségünk végre is hajtani. Ezért nagyon fontos, hogy minden egyes forint olyan helyre kerüljön, ahol Tata életképességének, erejének megmaradását szolgálva hasznosul. Mi ott állunk a vállalkozásaink mögött, hiszen velük együtt, közösen építjük tovább Tatát.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésirendelet-tervezetét februárban tárgyalta és fogadta el. A tataiakat és a vállalkozásokat érintve 2012 óta nem volt adómérték-emelés egy adónemben sem. A városunkba szállóvendégként érkezőkre vonatkozó idegenforgalmi adó mértékét kétszer emelte a testület, összesen 32%-kal, de új, (települési) adó bevezetéséről nem döntöttek és a korábbi mentességek, kedvezmények sem szűntek meg. A helyi iparűzési adó jelentősége a legnagyobb az adónemek közül (közel 80%), amely az elmúlt években további erősödést mutatott (2019-ben az összes adóbevétel kb. 70%-át tette ki). Az erősödés azt mutatja, hogy a Tatán adózó cégek többsége stabil és kiegyensúlyozott helyzetben van, ami fontos eredmény az elmúlt két év veszélyhelyzetének, gazdasági változásainak, kihívásainak tükrében.

A tatai nagy adózók számára szervezett találkozón részt vett Dr. Latorcai Csaba parlamenti államtitkár, területfejlesztési miniszterhelyettes, aki a kormány területfejlesztési politikájáról tartott előadást. Dr. Latorcai Csaba a helyszínen úgy nyilatkozott: -Az elmúlt évek legfontosabb feladata alapvetően Magyarország területi alapú felzárkóztatása volt, s eljutottunk egy olyan szintre, melynek köszönhetően ma már a fókuszt sokkal erőteljesebben a versenyképesség növelésére tudjuk helyezni, és nem csupán a különböző hazai régiók versenyképességének növelésében gondolkodunk. Mára megvan a kellő alapunk ahhoz, hogy nemzetközi viszonylatban is más közép-európai országok régióival váljanak egyre versenyképesebbé a magyarországi régiók. Mindez oly módon, hogy azokat a versenyképességi előnyöket, melyekre építhetünk, a helyiekkel folytatott konzultációk eredményeképpen határozzuk meg, hiszen a helyiek tudják a legjobban, hogy melyek azok az ügyek, területek, melyek továbbfejlesztve valódi kitörést jelentenek az adott településnek, járásnak, megyének. A területfejlesztési miniszterhelyettes vármegyénkkel kapcsolatban kiemelte: – Komárom-Esztergom vármegye illetve az egész közép-dunántúli gazdasági régió az egyik legnagyobb nyertese az elmúlt évek fejlesztéspolitikájának, hiszen ez Budapestet követően a második legfejlettebb térség. Ugyanakkor nem dőlünk hátra, ugyanis megnyíltak a nemzetközi dimenziók, s a feladatunk, hogy ez a térség és ez a vármegye – amely egyébként húzóereje a régió gazdaságának – nemzetközi viszonylatban is fel tudja venni a versenyt, ezért a fejlesztéspolitikánk révén további kitörést biztosítunk számára.

Az eseményen Bencsik János országgyűlési képviselő, a magyar állam energia-ellátásának biztonságával kapcsolatos kérdéskör miniszterelnöki megbízottja, a Tatai-medence fejlesztéseiről és az előttünk álló időszak  energiaellátásáról beszélve kiemelte, hogy nagyon nehéz évek következnek, de a jövő a veszélyek mellett lehetőségeket is ad majd, s a kérdés az, hogy képesek leszünk-e élni ezekkel a lehetőségekkel.

A tatai cégek elmúlt évi eredményei alapján idén is külön köszöntötték a legeredményesebb helyi gazdasági szereplőket. Március 10-én a Kiss Hotelben külön elismerésben részesült:

A ZÖLD ÚT- ÉPÍTŐ Építőipari és Szolgáltató Kft., a 2022-es évben elért kiemelkedő üzleti sikereiért, melyek nyomán kisvállalkozóként elősegítette településünk gazdasági erejének növekedését, társadalmi szerepvállalásával jelentős mértékben hozzájárul a település humanitárius feladatainak ellátásához, és az itt élők magasabb életminőségéhez, jólétéhez.

A Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft., tavalyi üzleti sikereiért, és azért, hogy középvállalkozásként évek óta jelentős szerepet vállal a tatai gazdaság fejlesztésében, valamint társadalmi felelősségvállalásával a nehéz sorsúak és közösségeik megsegítésében.

A TOM-FERR Gyártó és Kereskedelmi Zrt., tavalyi sikereiért, melyek nyomán évek óta Tata egyik legnagyobb adót befizető vállalkozásaként hozzájárul városunk gazdasági fejlődéséhez, valamint társadalmilag felelős működésével támogatja az itt élők magasabb életminőségét, jólétét.

Az elismerésekhez szívből gratulálunk!