Januártól ingyenes lesz Tatán a helyi buszközlekedés – egyhangúlag szavazott a képviselő-testület a FIDESZ-KDNP javaslatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 29-én ülésezett a Városházán. A képviselők ezúttal 18 napirendi pontban hoztak döntést, köztük egy sokak mindennapjait közvetlenül is érintő, a helyi tömegközlekedésre vonatkozó témában.

Az ülést követően Michl József polgármester tartott sajtótájékoztatót, melyen elmondta: – A képviselő-testület ma tárgyalta a Volánbusz Zrt. tájékoztatóját, valamint azt az előterjesztést, amelyben a közlekedési társaság javaslatot tesz a buszjegyek árának januári emelésére. A témához hozzátartozik, hogy jelenleg nagyságrendileg 30 millió forintot költenek a tataiak autóbusz közlekedésre. Ehhez az önkormányzatnak mintegy 120 millió forintot kell idén kifizetnie azért, hogy a helyi buszközlekedés működhessen és ennyit tesz hozzá a magyar állam is. Ez azt jelenti, hogy egy egységet fizeti ki az utas, és ehhez 8 egységet tesz hozzá a város, valamint az állam. A jegyárak emelése helyett ezért a FIDESZ-KDNP frakció javaslatot tett arra, hogy januártól tatai, helyi viszonylatban legyenek mindenki számára ingyenesek a jegyek és bérletek, és nézzük meg, ez hoz-e változást az utasok számában. A helyi tömegközlekedés lényege, hogy ne menjünk mindenhová autóval, s ehhez a diákoknak már 20 éve megvásároljuk a havi bérletet, ennek köszönhetően eddig 5 ezer diák ingyen utazhatott. Most arra vagyunk kíváncsiak, hogy többen fognak-e autóbusszal közlekedni akkor, ha mindenkinek kifizetjük a jegyét.

Január elsejétől tehát a helyi járatokon ingyenesen utazhatnak majd a tataiak, és a hozzánk érkezők is, akik igénybe veszik a helyi járatokat. A javaslatot egyhangúlag támogatta a képviselő-testület.

A díszteremben a napirendek előtt tette le esküjét a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság új külsős tagja. Grépály András Zoltán, a bizottság korábbi tagja, hosszú évek munkája után lemondott tisztségéről, helyette a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság új, külsős tagja Rónavölgyi-Varga László lett. Emellett a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására is sor került, mivel a törvény szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek jövő évi választásán a jogszabályban foglalt feladatokat ellátó helyi választási bizottság 3 tagját és legalább 2 póttagját a helyi választási iroda vezetőjének indítványa alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg. A november 29-i döntés alapján a HVB tagságát a következő időszakban Háklár Imréné, Márkus Gábor és Vámosi László, valamint póttagként Heitz Ferenc Miklós és Gombosné Henzer Erzsébet alkotja.

A képviselők ülésén rendeletalkotáshoz kapcsolódóan a közművelődésről  valamint az idei költségvetésről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról, és 2024-re vonatkozó folyószámlahitel biztosításáról is szavaztak. Tata polgármestere ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott: – Ilyenkor év vége felé mindig döntünk arról, hogy mekkora folyószámlahitelről kössünk szerződést a bankkal. A képviselők egyhangúlag szavaztak arról, hogy 2024-ben 2 milliárd forint folyószámlahitele legyen Tatának. Ez az összeg – hasonlóan a magánszemélyek folyószámlahiteléhez – rendelkezésre áll, ha szükség van rá, ha nincs rá szükség, akkor pedig biztosítékként ott marad a számlán, hiszen biztonságban kell lennünk és biztonságban kell lennie a költségvetésünknek is.

A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések között szerepelt a városi inkubátorház bérletére beérkezett pályázatok elbírálása. Tata Város Önkormányzata egy inkubátorházat alakított ki kezdő vállalkozások támogatása  érdekében a Széles csapás úton, ahol 6 iroda, 1 műhelycsarnok és közösségi terek várják az érdeklődőket. Ezek bérletére olyan kezdő vállalkozások nyújthatnak be pályázatot, melyeket öt éven belül alapítottak. Az első pályázatok beérkeztek, négyen már bérelnek helyet, de van még lehetőség, a piacinál jóval alacsonyabb áron.

A novemberi ülésen a Tatai járás munkaerő-piaci helyzetéről készült tájékoztatóról is egyeztettek a képviselők. A beszámolóból többek között kiderült, hogy Tatán a munkavállalási korúak száma 14.745, – 63 % -, mely arány szinte megegyezik a járási szintű értékkel. Idén a térség munkaerőpiaci folyamatait jelentős külső körülmény nem befolyásolta, így a munkanélküliségi adatok is viszonylag egyenletesen alakultak, erre leginkább a szokásos szezonális mozgások voltak csak hatással. 2023 októberének végén a Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának nyilvántartásában 650 álláskereső szerepelt, ez 2,55 %-os relatív munkanélküliségi mutatót eredményez (az országos adat 3,6 %). Az egy évvel korábbi adat 688 fő volt, az idei ehhez képest 5,5 százalékos csökkenést mutat.

A tájékoztatók sorában szerepelt egy előterjesztés Tata Város Önkormányzata és a helyi gazdaság szereplőinek partnerségéről. Az önkormányzat hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol a helyi vállalkozásokkal. Tatán nagyságrendileg 5600 vállalkozás van bejegyezve, amelynek közel kétharmada egyéni vállalkozás, a többi társas formában működik. A helyi gazdaságfejlesztési partnerség továbbfejlesztése, az önkormányzati szolgáltatások felülvizsgálata, szükség szerinti korszerűsítése érdekében elégedettségi és igényfelmérő kérdőív kitöltésével együttműködésre kérte a város a tatai vállalkozások vezetőit, az eredményekről kötetlen találkozók keretében adtak számot. A havi rendszerességgel megtartott vállalkozói találkozók jó alkalmakat kínálnak az igények egyeztetésére, a kapcsolatépítésre, tájékoztatásra. A fórumokon számos, a gazdasági élet aktualitásaival, működést segítő lehetőségekkel foglalkozó előadás mellett személyes találkozásra, konzultációkra is van alkalom. A kommunikáció emellett személyes látogatásokkal, telefonos vagy elektronikus úton zajlik, az önkormányzat rendszeres hírlevél szolgáltatást biztosít, amellyel minden új információt megosztanak a vállalkozásokkal, városházi információkat, jogszabályi változásokat, pályázati és támogatási lehetőségeket. Jelenleg elektronikus formában 1018 vállalkozással tart így a város kapcsolatot, és 100 nagy vállalata van Tatának, amely az adóbevétel legnagyobb részét befizeti, velük folyamatos, személyes, közvetlen kontaktusa van az önkormányzatnak.

A gazdasági témák sorában kapott helyet egy tájékoztató a helyi adókról, valamint a talajterhelési díjról. Ezzel kapcsolatban Michl József sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: – Hálás köszönetünk a tataiaknak a befizetett adóért. Az év elején, a költségvetésünkben megfogalmazott összeghez képest idén 10%-al több adóbevétele lett a városnak, ami jelentős mértékben köszönhető a helyi cégeknek, melyek durván 90%-át adják ennek az összegnek. A fennmaradó hányadot magánszemélyek fizetik be. Tatán az elmúlt 10 évben nem változott a helyi adók mértéke, egyedül az idegenforgalmi adón változtatunk, ez esetben a törvényi maximumot kérjük el, hiszen azt nem a tataiak fizetik, hanem a hozzánk utazók, akik megszállnak nálunk.

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat jövő évi ellenőrzési tervét, és a testület 2024. I. félévi munkatervét, emellett szavaztak az Európai Uniós pályázatokról és a Magyar Kormány által biztosított támogatásokról, valamint a felszín alatti és felszíni vizek aktuális állapotáról szóló havi rendszerességű tájékoztatókról. A novemberi találkozó végén zárt ülés keretében tárgyaltak egy napirendi pontot, házszám megállapításával kapcsolatos fellebbezés elbírálásáról.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete ez évi utolsó ülését várhatóan december 20-án tartja a Városháza dísztermében, ahol aznap rendezik majd az éves közmeghallgatást is.